Een heldere en hartelijke kerk


Als er één bisschop is die zich uitspreekt over de oecumene, dan is het bisschop Gerard de Korte van het bisdom Den Bosch. De Korte profileert zich als een geestelijk leider die mensen met elkaar wil verbinden en bruggen wil bouwen. Tussen mensen in bisdom en kerk, maar ook tussen verschillende religies. De oecumenische beweging noemt hij dan ook “een geschenk van Gods Geest”. Een geschenk, waar de Nuenense kerken al vele jaren van genieten! Toch plaatst De Korte ook kritische kanttekeningen: een zinvol gesprek vereist wel een verworteling in de eigen identiteit. Hij voelt niets voor een ‘tutti-frutti-oecumene’, vertelde hij in interviews. Maar hoe zien wij Nuenense gelovigen dat? Zijn er eigenlijk nog veel verschillen? Waar kunnen we nog aan elkaar groeien? En hoe wil De Korte, als theoloog en als pastor, aan de oecumene bijdragen?

Op de oecumenische thema-avond van woensdag 27 september houdt Mgr. de Korte een lezing in De Regenboog over zijn visie op de kekr. U bent van harte welkom bij deze bijzondere gelegenheid om de bisschop te ontmoeten.

Gerard de Korte studeerde geschiedenis en theologie, en werd in 1987 priester gewijd. In 2015 werd hij verkozen tot ‘Theoloog des vaderlands’. Hij is sinds 14 mei 2016 bisschop van het bisdom Den Bosch. Zijn wapenspreuk luidt: Confidens in Christo (‘In vertrouwen op Christus’).

Datum: woensdag 27 september
Tijd: 20:00 – 21:15 uur; koffie vanaf 19:30 uur
Plaats: De Regenboog, Sportlaan 5 Nuenen
Toegang: €3; passepartout € 14

informatie: Pieter Flach en Marieke Feuth 040 – 284 2052 of 040 – 283 1210
kerkelijk-werker@pgn-nuenen.nl of m.feuth@gmail.com