Kerkblad Rond de Kerk


Rond de Kerk is het kerkblad van de Protestantse Gemeente in Nuenen. Het verschijnt zeven keer per jaar. Rond de Kerk verwelkomt inzendingen van haar gemeenteleden, maar ook van anderen die aandacht voor een bepaald onderwerp wensen. Vooropgesteld dat dat een onderwerp is dat raakvlakken heeft met het gemeente-zijn in Nuenen. De redactie zorgt ook zelf voor inhoud die past bij het thema dat in een bepaald jaar is gekozen. Voor 2023-2024 is dat ‘Geloof in verbinden.’

Gemeenteleden uit Nuenen ontvangen het kerkblad via hun contactpersonen in de bus.
Het blad is via deze pagina op pgn-nuenen.nl digitaal te lezen.
Inzendingen kunt u mailen naar kerkblad@pgn-nuenen.nl
Ingezonden artikelen bij voorkeur rond de 300 woorden met een maximum van 500 woorden. Anonieme inzendingen worden niet geplaatst. Foto’s zijn welkom! Graag als losse bijlage bij uw tekst, bij voorkeur van tenminste 1 MB.

VERWIJZING naar extra pagina i.v.m. Het 50-JARIG jubileum van Rond de Kerk.