Kerkrentmeesters


Het College van Kerkrentmeesters heeft de volgende taken en verantwoordelijkheden:

 • ‘Werkgever’ van predikant, kerkelijk werker, kerkmusici, kerkelijk bureau, kosters, archivaris en facilitair medewerkster.
 • Voldoen aan financiële verplichtingen.
 • Jaarlijks opstellen van begroting en jaarrekening.
 • Inzamelen van de vrijwillige bijdragen via de actie Kerkbalans.
 • Reservering en gebruik door derden van het kerkelijk centrum De Regenboog en Het Koetshuis.
 • Financieel toezicht op Stichting De Roosdoncken en Stichting Van Gogh Kerkje.
 • Bijhouden van de registers en de archieven van de PGN.

De taken zijn als volgt verdeeld:

 • Vacant: voorzitter, algemene zaken en externe contacten, lid van de kerkenraad.
 • Dirk Sinnema: secretariaat en communicatie, technisch beheer en onderhoud De Regenboog
 • Vacant: penningmeester, financiële zaken, begroting en jaarrekening.
 • Daan Warners: personeelsbeleid
 • Vacant: reservering en gebruik door derden van de Regenboog en Het Koetshuis.
 • Sonja de Jong: administratie van de vrijwillige bijdragen; organisatie van de actie Kerkbalans.
 • Anneke Zweers: coördinatie beheer en gebruik van De Regenboog.

Betaalmeester PGN

Karel van der Grinten

tel. 040 290 6033

De betaalmeester draagt zorg voor de betaling van alle facturen, declaraties e.d. Het postvak van de betaalmeester bevindt zich in de hal bij de trap naar boven.

Vacatures

Er is altijd behoefte aan vrijwilligers voor een grote en gevarieerde hoeveelheid taken. Specifiek zijn we momenteel op zoek naar:

 • een coördinator tentoonstellingen; informeer bij de beheerder, Anneke Zweers
 • Voorzitter
 • Penningmeester
 • Huismeester

Kerkelijk bureau

Contactpersoon: Inge Huizing

Het kerkelijk bureau verzorgt de ledenadministratie van de PGN

Adres: Kerkelijk Centrum De Regenboog, Sportlaan 5, 5671 GR Nuenen
e-mail: kerkelijkbureau@pgn-nuenen.nl
In dringende gevallen: 040 283 4312

Kerkelijk archief

Archivaris: vacant .Op verzoek kan bij Carel Haisma een sleutel van het archief worden opgevraagd (zie onder)

Kosters

Contactpersoon: Carel Haisma
tel. 040 283 43 63

Ringleiding kerkzaal

In de kerkzaal is een ringleiding voor hoortoestellen aanwezig.
Contactpersoon: Carel Haisma

Beeld-en geluidsapparatuur kerkzaal (multimediateam)

Contactpersoon: Ingmar Stuij

e-mail: multimediateam@pgn-nuenen.nl

Reservering en gebruik door derden van De Regenboog en Het Koetshuis.

Ambtsgroepen en werkgroepen van de PGN kunnen zelf ruimten in De Regenboog reserveren hun PGN-activiteiten. Boeken in het on-line reserveringsboek (z.g. Regenboogboek)
Onder voorwaarden kunnen ruimten van de Regenboog gebruikt worden door derden voor andere, niet-commerciële, activiteiten. Informeer bij de huismeester@pgn-nuenen.nl..

Voor gebruik van de kerkzaal voor een huwelijks- of begrafenisdienst kunt u de contactpersoon raadplegen.

Coördinatie, beheer en gebruik van De Regenboog

Contactpersoon: Anneke Zweers
tel. 040 284 2162

De aandachtsgebieden van de coördinator beheer van De Regenboog zijn: coördinatie gastvrouwen/gastheren, infrastructuur (elektra, telefoon, internet etc.), sleutelbeheer, veiligheid in en om het gebouw.

Reproruimte

Contactpersoon: Dirk Sinnema

tel. 040 283 8912
De contactpersoon koopt papier in, regelt het drukken van Rond de Kerk en fungeert als aanspreekpunt bij technische vragen.

Tentoonstellingen

Contactpersoon: vacature
Onder bepaalde voorwaarden kunnen PGN-leden hun creatieve werk in de bovenzalen van “de Regenboog” tentoonstellen.

Vrijwillige bijdragen

Contactpersoon: Sonja de Jong

tel. 06 4492 833

Om al het werk in onze gemeente te kunnen doen zijn we afhankelijk van uw financiële bijdrage.
Er zijn verschillende mogelijkheden om jaarlijks geld aan de PGN te schenken:

lees meer >>

Stichting Van Gogh Kerkje

Bestuur van de Stichting:
 • Paul Smilde – voorzitter
 • Jimme Keizer – secretaris
 • Bart Verbeek – penningmeester
 • Marleen Kerssen – lid
 • Wilma Eveleens – gastvrouw/ verhuur
  vangoghkerkjenuenen@gmail.com

Protestantse Begraafplaats “De Roosdoncken”

 • Beheer:
  Ton Jansen, tel. 040 283 3434; ton.jansen@onsnet.nu
 • contactpersoon:
  Helma de Waardt, tel. 040 284 1423; hdewaardt39581@kpnmail.nl
 • Administratie:
  Tsjeard Fokkema , tel. 040 284 7923; fokkema@onsnet.nu
 • Voorzitter:
  Ykelien Boersma, tel. 040 283 2074; voorzitter.roosdoncken@gmail.com
 • Secretaris:
  vacant
 • Penningmeester:
  Piet van Elswijk, penningmeester.roosdoncken@gmail.com
  Rekeningnummer:  NL51 RABO 0373 714 335  t.n.v. Protestantse Begraafplaats De Roosdoncken
lees meer >>