Jeugd & Jongeren


jongerenJongeren hebben nadrukkelijk een plaats in de gemeenschap, zij vormen de toekomst van onze kerk. De ambtsgroep Jeugd verzorgt voor hen drie soorten activiteiten.

  • Vieringen rond de eredienst: de kindernevendienst, de jongerenvieringen en de jeugddiensten.
  • Bijeenkomsten die gericht zijn op leren, zoals de basiscatechese.
  • Activiteiten die gericht zijn op ontmoeting en ontspanning in De Zaak.

Hieronder zijn de verschillende soorten activiteiten verder beschreven. Informatie over de ambtsgroep Jeugd en de werkverdeling is hier te vinden.

 

Kindernevendienst (5-12 jaar)

Iedere week, uitgezonderd de zomervakantie, zijn kinderen van de basisschoolleeftijd welkom bij de kindernevendienst. Na het moment voor de kinderen in de hoofddienst gaan de kinderen in twee leeftijdsgroepen naar een eigen ruimte. Aan de hand van het blad Kind op Zondag wordt een (bijbel)verhaal besproken en verwerkt. In de Advent en Veertigdagentijd wordt gewerkt aan een speciaal project. Aan het begin van het seizoen gaan de kinderen van de nevendienst met elkaar op kamp.

Info: Hanneke Stuij, tel.0499-464662

Jongerenvieringen

Gemiddeld om de week en tijdens de kerkdienst, wordt in Jeugdruimte ‘De Zaak’ een viering gehouden speciaal voor jongeren tussen 12 en 16 jaar. Als er een jongerenviering is, staat in de Ontmoetingsruimte de wegwijzer die naar de jeugdruimte wijst met daarop: ‘JONGERENVIERING 12+’. Tijdens de jongerenviering houden we een eigen kerkdienst met volop mogelijkheid voor gesprek, discussie en creativiteit over het bijbelverhaal of het thema van die zondag. De data van de Jongerenvieringen vind je in de agenda op de website.

Jeugddiensten

Twee tot drie keer per jaar worden er in de kerkzaal jeugddiensten gehouden. Jeugddiensten zijn (on)gewone kerkdiensten die voorbereid zijn door jongeren, maar waar de hele gemeente welkom is. We kiezen gezamenlijk het thema, de muziek en liederen en werken met elkaar naar het eindresultaat toe. De voorbereidingen beginnen ongeveer zes weken voor de dienst. Een mooie dienst voor jongeren en allen die jong van geest zijn of… het weer even willen zijn. De zondagen waarop de jeugddienst zijn gepland vind je in de Jeugdagenda.

Info: Pieter Flach Tel.: 040 – 284 2052

Basiscatechese

Dit seizoen wordt er geen basiscatechese gegeven, omdat het aantal kinderen in de leeftijdsgroep te klein is.
Info: Pieter Flach Tel.: 040 – 284 2052

Tienercatechese 12+

Catechese is het samen het leeftijdgenoten praten over geloof en kerk en alle dingen die daarmee te maken hebben. Dit jaar gaan we dat met jullie groep op verschillende manieren doen. Natuurlijk met elkaar, maar ook met andere mensen.

De catechese is op dinsdagavond en start om 19.00 uur voor de groep 12 t/m 13 jaar. Pieter Flach heeft de leiding over deze catechesegroep.
Plaats: De Zaak.

Info: Pieter Flach Tel.: 040 – 284 2052

Tienercatechese 15+

Catechese is het samen met leeftijdgenoten praten over onszelf en de dingen die in de wereld gebeuren en hoe geloof en kerk daarmee te maken hebben. Dit jaar doen we een project rond de Zeven Werken van Barmhartigheid. Aan vier daarvan gaan we aandacht besteden. Ook nu zullen we weer op stap gaan om te ontdekken hoe heel verschillende mensen zorgzaam bezig zijn voor andere mensen of voor de wereld en hoe ze met deze werken van barmhartigheid bezig zijn.
Info: Pieter Flach Tel. 040 – 284 2052

Zeilweekend

De PGN heeft een lange traditie van zeilkampen voor tieners. Al tientallen jaren een groot succes! Als tussen 12 en 17 jaar bent ontvang je in het voorjaar weer een uitnodiging voor het zeilkamp dat met Pinksteren zal plaatsvinden in Friesland.

Het kamp is ieder jaar weer een feest, met natuurlijk veel zeilen, maar ook een gek kennismakingsspel, een interactieve kampdienst, een spetterende bonte avond, soms ook nachtzeilen (als er wind en tijd is) en koks die telkens weer lekker eten klaar maken. Ben jij al eens mee geweest?

Contactpersoon: Hans Laros

Jongerenkoor Jocanto

Jongerenkoor Jocanto van de parochie in Nuenen werkt regelmatig mee aan vieringen in de H. Clemenskerk van Nuenen. Ook is het koor een paar keer per jaar te gast in De Regenboog en de St. Clemenskerk te Gerwen. De vieringen worden steeds met een kleine groep inhoudelijk voorbereid en sluiten aan bij wat jongeren belangrijk vinden. Het koor bestaat uit ongeveer 40 leden tussen de 14 en 35 jaar. Dirigent is Maud Broeksteeg. Behalve vieringen verzorgt Jocanto ook andere andere concerten en optredens. Data en plaats van uitvoeringen worden via Rond de Linde bekend gemaakt.

Data repetities: iedere vrijdag
Tijd: 19.30 – 21.45 uur
Het Klooster, Park 1

Info: Lizzy Huijberts
Tel.: 06 -23411096