Oecumene


Oecumene

Sity Keizer (oecumenische vieringen) tel. 040 – 283 2357

De oecumenische activiteiten en vieringen worden in de Raad van Kerken gepland en in gezamenlijkheid tot uitvoering gebracht. Daartoe bestaat onder meer de werkgroep Oecumenische vieringen, waarin Sity Keizer zitting heeft. Ook is er 6-wekelijks een overleg met de pastores. Daarin worden de mogelijke activiteiten voor de komende periode besproken.

Een jaarlijks terugkerend evenement is de Pelgrimage naar het Licht. Deze is aansluitend aan de Paaswake in de H. Clemenskerk. Een wandeltocht in de paasnacht, die langs de kerken en kapellen van Nuenen, Gerwen en Nederwetten voert. Aan het eind van de tocht wordt het Paasevangelie gelezen en er wordt afgesloten met een gezamenlijk ontbijt.  Wilt u meer weten over deze oecumenische activiteit neem dan contact op met: Pieter Flach of Martin Habraken (040- 283 4654).

De werkgroep Eibau heeft ook onderdak gevonden bij de ambtsgroep Oecumene. Liane Bredée is hier de trekker van. (040-283 2518)

Onder de Raad van Kerken valt ook de werkgroep Rouwverwerking. Janni Groot-Baart (040-283 3234) is hiervan ons aanspreekpunt.