ANBI


Inleiding
DEZE PAGINA WORDT OP HET OGENBLIK GEREVISEERD EN BOVENDIEN GESPLITST IN TWEE DELEN. ZIE DAARVOOR HET MENU.

Hieronder vindt u de gegevens van onze kerk en van de diaconie.

1 Algemene gegevens van de Protestantse Gemeente te Nuenen

2 Algemene gegevens van de Diaconie van de Protestantse Gemeente te Nuenen

Naam ANBI: Diaconie van de Protestantse Gemeente te Nuenen
Telefoonnummer 0402837240
RSIN/Fiscaal nummer: 824131654
Website adres: www.pgn-nuenen.nl
E-mail: diaconie@pgn-nuenen.nl
Adres: Sportlaan 5
Postcode: 5671 GR
Plaats: Nuenen

 

 

 

 

 

 

Activiteiten

De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van alle activiteiten. Bij de uitvoering van die activiteiten wordt gebruik gemaakt van de vele actieve leden in onze gemeente. Deze activiteiten worden aangekondigd via ons kerkblad Rond de Kerk en/of via de agenda op de website.

Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad.

Een verslag van de activiteiten.

Financiën

Verantwoording ten aanzien van beleid, activiteiten en financiën.