Diaconie


Contactpersoon:    Bas Smouter tel. 040-284 04 04
Bankrekening:       NL85 TRIO 0320 7193 08

                                 t.n.v.   “Diaconie PGN”

 

De diaconie van de PGN is een ANBI. Wilt u weten wat dat voor u betekent?  Klik dan op het ANBI-logo hiernaast of klik in het menu bovenaan deze pagina op “ANBI” en selecteer “diaconie”.

 

Missie en Visie

Het college van diakenen richt zich op de samenleving. In een tijd waarin mensen steeds meer bezig lijken te zijn met hun eigen wereld, vraagt de Diaconie aandacht voor de noden van anderen. Onze opdracht is naar buiten te treden en, juist vanuit de Bijbel, om te zien naar elkaar. Helpen wie geen helper heeft daar draait het om. In het beleidsplan van de diaconie staat meer informatie over de Missie en Visie.

Het College van Diakenen

De leden van het College van Diakenen (de “ambtsgroep Diaconie”) zijn:

  • Bas Smouter: voorzitter en kerkenraadslid;
    contact met:  ZWO, voedselbank, Stichting Leergeld, diaconaal inloophuis ’t Hemeltje, LEV-groep
  • Jacomien van der Steen: secretaris en kerkenraadslid;
    contact met: de diaconietuin, Pastoraal Diaconaal Centrum De Herberg
  • Bart Verbeek: penningmeester en kerkenraadslid
  • Alma van Berchum:  notuliste en kerkenraadslid, organisatie Paasgroetenactie
    contact met: Open Huis

ZWO

ZWO vormt een werkgroep binnen de Diaconie. Het beleid van ZWO maakt dus ook deel uit van de Missie en Visie van de Diaconie.  Zie de pagina over ZWO.

 

Activiteiten van de Diaconie

BLOEMEN IN DE DIENST

Contactpersoon: Jacomien van der Steen,
email: jacomien@onsnet.nu (voorkeur) of telefoon: 040 – 283 28 38

Een groep gemeenteleden o.l.v. Hennie Hoogerbrug zorgt elke zondag voor bloemen in de kerk. Na afloop van de dienst worden de bloemen naar een gemeentelid gebracht. U kunt hierbij denken aan een zieke, een felicitatie of iemand die best een groet van de gemeente kan gebruiken. Heeft u suggesties? Stuur ze aan Jacomien van der Steen of bel haar.

AUTODIENST

Contactpersoon: Jan Wildeman
tel. 040 – 284 7104
Voor het vervoer naar de kerk op zondag. Vrijwilligers halen en brengen u graag.

 DE KERKDIENST BIJ U THUIS

Bent u aan huis of bed gebonden, dan kunt u de kerkdienst thuis toch beluisteren.

Als u een computer heeft met een internetverbinding kunt u via de pagina Samenkomen een video of geluidsverbinding maken tijdens de kerkdienst. U vindt daar ook de Orde van Dienst van de zondag zodat u mee kunt lezen en zingen. Wegens copyrightwetgeving kan het zijn dat van bepaalde opnames van kerkdiensten er geen uitzendingen meer beschikbaar zijn.

DIACONAAL INLOOPHUIS ‘T HEMELTJE

Contactpersoon: Eric Ackerman,    tel. 040 – 283 41 66
Het Diaconaal Inloophuis ’t Hemeltje, voorheen Diaconaal Centrum Eindhoven, gevestigd in het pand Hemelrijken 117, is een initiatief van de diaconieën van Eindhoven en omgeving. Een huiskamer voor dak- en thuislozen of mensen die anderszins behoefte hebben aan ontmoeting. Een plek van rust, een praatje, een kopje koffie of thee. Men kan er een douche nemen of de was laten doen. Vrijwilligers die dienst willen doen als gastheer/gastvrouw zijn van harte welkom. Medewerkers van het huis zijn van zondag tot en met vrijdag van 13:30 tot 16:30 uur telefonisch bereikbaar op. 040 – 246 87 85. U kunt ook mailen naar secretariaat@inloophuishemeltje.nl

website: www.inloophuishemeltje.nl.

DIACONIETUIN

Biologische tuin Nuenen

Contactpersoon: Jacomien van der Steen

De gemeenschappelijke, biologische groentetuin van de PGN ligt net buiten de kom Nuenen aan de Roosdoncken. Hier kunt u, op biologische wijze, collectief smaakvolle en gezonde groenten telen. Werken in de diaconietuin levert u behalve groenten en fruit, ook ontspanning en gezellige contacten op. De groep bestaat momenteel uit ongeveer 16 personen; het streven is naar ongeveer 20 deelnemers. Wie mee wil werken is van harte welkom.

Zie ook de website www.biologischetuin-nuenen.nl.

KERSTPAKKETTENACTIE

Contactpersoon: Hans Laros
tel. 06 – 24558669

Op een zaterdag in december staan teams van vrijwilligers in de Nuenense supermarkten en verzamelen daar de extra boodschappen, die Nuenenaren doen voor de kerstpakketten. Na sortering en verdeling worden de pakketten in de week voor Kerst bezorgd bij 200 Nuenenaren.

 

 

NUENENSE ORGANISATIES WAARMEE DE DIACONIE CONTACT ONDERHOUDT

Nuenen Helpt

Informatie over zorg, opvoeding en inkomen

LEV-groep Nuenen

LEVgroep inspireert mensen om mee te doen aan een samenleving in beweging. We hebben betrokken medewerkers en vrijwilligers. Samen met bewoners maken zij het verschil, zodat iedereen mee kan doen. Iedereen heeft immers een talent.

 

Stichting Voedselbank Nuenen

De Stichting Voedselbank Nuenen is een zelfstandige en onafhankelijke stichting die volledig door vrijwilligers wordt gerund.

Stichting Leergeld Nuenen
Steeds meer kinderen in Nederland kunnen om financiële redenen niet meedoen aan activiteiten die voor hun leeftijdsgenootjes heel normaal zijn. Zij staan vaak letterlijk aan de zijlijn. Leergeld wil deze kinderen mee laten doen.

 

ANWB AutoMaatje Nuenen

Vrijwilligers vervoeren met eigen vervoer minder mobiele dorpsgenoten.

 
Vrijwillige Ouderen Adviseurs Nuenen

Een VOA is een vrijwilliger die opgeleid is om de hulpvrager op een juiste wijze te kunnen doorverwijzen. Een VOA heeft kennis van actuele wet- en regelgeving. 

De Zonnebloem, afd. Nuenen c.a.

De Zonnebloem verricht vrijwilligerswerk voor zieken, lichamelijk gehandicapten en lichamelijk hulpbehoevende ouderen.

Bijna Thuis Huis Latesteijn

Het gaat er niet om hoeveel tijd je aan je leven toevoegt.
Het gaat erom hoeveel leven je aan je tijd toevoegt.