Kerkenraad


De Kerkenraad bestaat uit:

 1. Voorzitter – Hans Laros
 2. Scriba – Mieke Hendrickx
 3. Predikant – Marlies Schulz
 4. Kerkelijk werker – Pieter Flach
 5. Diaconie – Bas Smouter en Bart Verbeek
 6. Eredienst – Sity Keizer
 7. Jeugd – Hanneke Stuij
 8. Kerkrentmeesters – vacant
 9. Pastoraat -vacant
 10. Ontmoeten en Verdiepen – vacant
 11. Publicatiecommissie – Kees Huizing

Iedere ambtsgroep wordt door een of meer ambtsdragers vertegenwoordigd in de kerkenraad.
Er is een losse zetel in de kerkenraad voor oecumene.

De kerkenraad vergadert ongeveer 9 keer per jaar.

Moderamen

Het Moderamen is een soort dagelijks bestuur van de kerk. Hier worden de stukken voor de kerkenraadsvergadering voorbereid, de agenda gemaakt, enzovoorts. Soms worden er besluiten genomen die geen uitstel dulden.
In het moderamen zitten de voorzitter van de kerkenraad, de scriba, de predikant, de voorzitter van het college van kerkrentmeesters en een diaken.