Verbinding


De online activiteiten van de PGN zijn te bereiken door middel van onderstaande links. Sommige links komen kort voor de activiteit beschikbaar.

zondag 25 september 2022

Eredienst in De Regenboog
Aanvang: 10:00 uur
Voorganger: kerkelijk werker Pieter Flach
Thema:  Zwaarden ploegscharen, arm en rijk
Orde van dienst: klik hier
Voor het volgen van de dienst via livestream: klik hier

Collecte:  Noodhulp Pakistan. U kunt uw bijdrage storten op het bekende bankrekeningnummer NL 03 INGB 0005 1668 65, t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente o.v.v. Noodhulp Pakistan

Koffieschenken: wijkteam Oost

 

Videokanaal PGN 
Houd het YouTube-kanaal van de PGN in de gaten. Hier staan diverse filmpjes op.


Blijf op de hoogte van wat er gebeurt in uw PGN! Meld u aan voor de nieuwsbrief.  

Aanmelden nieuwsbrief kan via pubcom@pgn-nuenen.nl