Verbinding


 

De online activiteiten van de PGN zijn te bereiken door middel van onderstaande links. Sommige links komen kort voor de activiteit beschikbaar.

Zondag 23 januari 2022

Eredienst

Aanvang 10:00 uur
Voorganger: ds. Luuk Wieringa
thema: ”Wat roept de NAAM wakker?”
Klik hier voor de Orde van Dienst.
Klik hier voor de livestream op kerkdienstgemist.nl 
Collecte: Voedselbank Nuenen

In deze dienst zijn  kerkgangers weer welkom met de geldende basisregels: verplichte looproute en mondkapjes op bij verplaatsing.

De collecte is bestemd voor de Voedselbank Nuenen. Voor alle collectes kunt u uw bijdrage storten op het bekende bankrekeningnummer NL03INGB 0005 1668 65, t.n.v. t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Nuenen o.v.v. Voedselbank

 

Videokanaal PGN 
Houd het YouTube-kanaal van de PGN in de gaten. Hier staan diverse filmpjes op.


Blijf op de hoogte van wat er gebeurt in uw PGN! Meld u aan voor de nieuwsbrief.  

Aanmelden nieuwsbrief kan via pubcom@pgn-nuenen.nl