Verbinding


De online activiteiten van de PGN zijn te bereiken door middel van onderstaande links. Sommige links komen kort voor de activiteit beschikbaar.

Zondag 18 april


Voorganger:  kerkelijk werker Pieter Flach
Aanvang: 10:00 uur

  • Orde van Dienst

  • Kerkdienstgemist voor de livestreamverbinding. Mocht de video vastlopen, ververs (refresh) dan de browserpagina. Dat kan door op toets F5 te drukken (Windows) of Command en R tegelijk in te drukken (Mac). Of klik op het symbooltje .

  • Collecte:  dit keer opnieuw een inhaalcollecte voor de kosten van eigen kerk. Sinds we niet meer fysiek bijeenkomen is er geen tweede collecte meer ten behoeve van de eigen kerk. Vandaar deze inhaalcollecte. U kunt uw bijdrage storten op:
    NL 03 INGB 0005 1668 65, t.n.v. diaconie Protestantse Gemeente ,o.v.v. Beheer.
  • Videokoffiedrinken 
    U kunt hiermee makkelijk de mensen opzoeken met wie u wilt praten, in kleine of grotere groepjes. 
    Werkt op computers en smartphones. Niet op tablets. Op Apple computers werkt het met Chrome en Firefox, niet met Safari.

 

Videokanaal PGN 
Houd het YouTube-kanaal van de PGN in de gaten. Hier staan diverse filmpjes op.


Blijf op de hoogte van wat er gebeurt in uw PGN! Meld u aan voor de nieuwsbrief.  

Aanmelden nieuwsbrief kan via pubcom@pgn-nuenen.nl