Verbinding


De online activiteiten van de PGN zijn te bereiken door middel van onderstaande links. Sommige links komen kort voor de activiteit beschikbaar.

Eredienst van 19 september

Voorganger: Ds. Karin Seijdell uit Eindhoven

  • Orde van Dienst 
  • Via deze link gaat u naar de pagina van kerkdienstgemist voor een livestreamverbinding.  
  • Collecte: dit keer bestemd voor “Wederopbouw kerkenwerk Syrië Uw bijdrage kunt u storten op het rekeningnummer van de Diaconie NL03 INGB 0005 1668 65 o.v.v Zendingscollecte Syrië .

 Videokanaal PGN 
Houd het YouTube-kanaal van de PGN in de gaten. Hier staan diverse filmpjes op.


Blijf op de hoogte van wat er gebeurt in uw PGN! Meld u aan voor de nieuwsbrief.  

Aanmelden nieuwsbrief kan via pubcom@pgn-nuenen.nl