Verbinding


De online activiteiten van de PGN zijn te bereiken door middel van onderstaande links. Sommige links komen kort voor de activiteit beschikbaar.

zondag 29 januari 2023

Eredienst in de Regenboog
carrouseldienst week 1
Aanvang: 10:00 uur 
voorganger: ds. Marise Boon uit Boxmeer
Orde van Dienst: klik hier
Voor de livestream: klik hier

Er is kindernevendienst
Collecte:  jeugdwerk JOP
U kunt uw bijdrage storten op het bekende bankrekeningnummer NL 03 INGB 0005 1668 65, t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente o.v.v.
collecte  JOP 29-1-2023

Koffieschenken: Coll. van Kerkrentmeesters

 

 

 

Videokanaal PGN 
Houd het YouTube-kanaal van de PGN in de gaten. Hier staan diverse filmpjes op.


Blijf op de hoogte van wat er gebeurt in uw PGN! Meld u aan voor de nieuwsbrief.  

Aanmelden nieuwsbrief kan via pubcom@pgn-nuenen.nl