ZWO


Werkgroep voor ontwikkelingssamenwerking

ZWO is een werkgroep binnen de Diaconie. Het beleid van ZWO maakt dus ook deel uit van de Missie en Visie van de Diaconie. ZWO stimuleert binnen en buiten de PGN duurzame ontwikkelingssamenwerking. Dat gebeurt o.a. door het financieel ondersteunen van Kerk-in-Actie projecten wereldwijd. Maar ook door het vergroten van de betrokkenheid bij deze projecten, bijvoorbeeld tijdens de jaarlijkse ZWO dienst. ZWO werkt samen met de gelijksoortige werkgroep MOV van de Nuenense parochie. De afkorting ZWO staat oorspronkelijk voor Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking; dat klinkt ietwat gedateerd; onze activiteiten zijn dat gelukkig niet.

ZWO bestaat uit
  • Karel van der Grinten (voorzitter)
  • Marianne Smouter (regeltante)
  • Carla van Doorn (penningmeester)

Rekeningnummer ZWO

  • NL 82 RABO 0373 738 609
  • t.n.v. Diaconie PGN inzake ZWO

ANBI
Omdat ZWO formeel een onderdeel is van de Diaconie, kunnen ZWO giften gedaan worden onder het ANBI nummer van de Diaconie. Meer informatie staat op de ANBI pagina van de PGN. De meest recente ANBI verantwoording voor de Diaconie (inclusief ZWO), staat op de Diaconie pagina.