ZWO


Werkgroep voor ontwikkelingssamenwerking

ZWO is een werkgroep binnen de Diaconie. Het beleid van ZWO maakt dus ook deel uit van de Missie en Visie van de Diaconie. ZWO stimuleert binnen en buiten de PGN duurzame ontwikkelingssamenwerking. Dat gebeurt o.a. door het financieel ondersteunen van Kerk-in-Actie projecten wereldwijd. Maar ook door het vergroten van de betrokkenheid bij deze projecten, bijvoorbeeld tijdens de jaarlijkse ZWO dienst. ZWO werkt samen met de gelijksoortige werkgroep MOV van de Nuenense parochie. De afkorting ZWO staat oorspronkelijk voor Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking; dat klinkt ietwat gedateerd; onze activiteiten zijn dat gelukkig niet.

Solidariteitsmaaltijd

Vrijdag 10 maart 2023 vanaf 18:00 uur organiseren de werkgroepen MOV en ZWO weer de solidariteitsmaaltijd in de Regenboog na 4 jaar afwezigheid. De Solidariteitsmaaltijd is een gezellige maaltijd, met 160 deelnemers, die in 2023 in het teken staat van een project in Kenia dat vanuit Nuenen wordt gecoördineerd. Alle opbrengsten gaan naar dit project. Meer informatie over het project op www.stichtingmov.nl.

U kunt zich opgeven via info@solidariteitsmaaltijd.nl. Graag vermelden naam, aantal personen en eventueel voorkeur voor vegetarisch. De kosten zijn € 10,00 contant per persoon. Voor meer informatie zie www.solidariteitsmaaltijd.nl.

WereldMarkt Nuenen

De WereldMarkt Nuenen wordt iedere 3 jaar georganiseerd, de laatste markt was op 22 september 2019, in 2022 hopen we er weer te zijn. De Wereldmarkt biedt een podium aan mensen uit Nuenen (of net daarbuiten) die actief betrokken zijn bij ontwikkelingsprojecten in de wereld. Zo’n 25 particuliere organisaties hun project presenteren in het park van Nuenen. Gedurende de middag is er een continue programma van muziek optredens. Zie www.wereldmarkt-nuenen.nl.

ZWO bestaat uit
  • Karel van der Grinten (voorzitter)
  • Marianne Smouter (regeltante)
  • Carla van Doorn (penningmeester)

Rekeningnummer ZWO

  • NL 82 RABO 0373 738 609
  • t.n.v. Diaconie PGN inzake ZWO

ANBI

Omdat ZWO formeel een onderdeel is van de Diaconie, kunnen ZWO giften gedaan worden onder het ANBI nummer van de Diaconie. Meer informatie staat op de ANBI pagina van de PGN. De meest recente ANBI verantwoording voor de Diaconie (inclusief ZWO), staat op de Diaconie pagina.