Vorming en Toerusting


logo_v_t_2

Contactpersoon: Paul Meijs
tel. 040 – 281 1169

De ambtsgroep Vorming & Toerusting organiseert activiteiten die de gemeenteleden helpen hun geloof gestalte te geven. Ze variëren van gespreksavonden tot een kloosterweekend, een wandeling of een gemeenschappelijke maaltijd. De meeste activiteiten staan open voor ieder die daar belangstelling voor heeft, ook vanuit andere kerken. Alle activiteiten worden via de jaargids en via Rond de Kerk aangekondigd en zijn terug te vinden op de Agenda op de website.

De ambtsgroep Vorming & Toerusting bestaat uit de volgende gemeenteleden:

  •  Paul Meijs (voorzitter) tel. 040 – 281 1169
  •  Jimme Keizer
  •  Piet van Berchum tel. 040 – 201 9744
  •  Minie Ackermans

TheoscoopTheoscoop

is het filmhuis van de PGN. Van september tot mei draaien we maandelijks een film die meestal een
beetje buiten het circuit van de grote bioscopen ligt en binnen het jaarthema past. Dit seizoen is ‘Geloven in het leven‘ de leidraad.

Kloosterweekend

postel_2008_004(1)Ieder jaar trekken we met een groep van 20 mensen het klooster in. Het Kloosterweekend geeft ons tijd en ruimte om dieper in te gaan op ons geloof. Aan de hand van een boekje met teksten en liederen verdiepen we ons in een thema. Natuurlijk is er ook ruimte voor ontspanning en gezelligheid. Dit weekend is voorbehouden aan leden van de Protestantse Gemeente. Op 13 t/m 15 maart 2020 vindt het volgende Kloosterweekend plaats.

Opgeven bij Helma de Waardt.

Pelgrimswandeling

Elk jaar, in het voorjaar, organiseert V&T een Pelgrimswandeling. Een prachtige wandeling van ca. 10 km in de wijde omgeving van Nuenen. Voor de datum verwijzen we naar Rond de Kerk. Opgeven bij Klara Jansen.

Pelgrimage naar het licht (Paasnacht)

In de Paasnacht te voet langs de kerken en kapellen van Nuenen c.a. Een tocht van ongeveer 23 km. Bij elke halte is er een meditatieve tekst. De laatste halte is de begraafplaats de Roosdoncken waar we om 7 uur lichtjes ontsteken op elk graf.

Datum: de nacht voorafgaand aan Pasen van 23.59 uur tot 08.30 uur.
Informatie bij Pieter Flach, tel. 284 2052.

Gesprekskring Geloof en Leven

“Ik ga regelmatig op zondag naar de kerk maar ik spreek zelden met anderen over mijn geloof of wat mij dan bezighoudt.”

Geloof en Leven is een gesprekskring voor mensen die met elkaar in gesprek willen gaan over de verbinding van geloof en leven. Welke vragen zijn op dit moment belangrijk voor mijn leven? Wat geeft me daarbij houvast? Waarover heb ik twijfels? Hoe speelt geloof daarin een rol? Wat is ballast, wat is bagage? En hoe geef ik daar vorm aan in het leven van alledag?

In de Regenboog van 20.00 tot 22.00 uur, onder leiding van pastor Jos Deckers. We werken uit het boekje: ‘God en ik’ van Alain Verheij.

‘Open-Deur’ ochtenden

Een maandelijkse bijeenkomst op donderdagochtend rond het oecumenisch maandblad Open Deur. Ieder nummer heeft een ander thema. We lezen gezamenlijk één of meerdere artikelen die we vervolgens bespreken onder leiding van Mieke Hendrickx of een van de pastores. Na afloop kan het tijdschrift worden meegenomen. Incidenteel deelnemen is mogelijk.