Ontmoeten en Verdiepen


Ontmoeten & Verdiepen
Deze werkgroep wil door ontmoeting, gesprek en bezinning bijdragen aan meningsvorming over actuele geloofs- en samenlevingsvragen. De activiteiten variëren van thema-avonden en workshops tot kloosterweekenden, wandelingen en gemeenschappelijke maaltijden. De meeste activiteiten staan open voor ieder die daar belangstelling voor heeft, wel of niet kerkelijk betrokken. Alle activiteiten worden via de jaargids en via ‘Rond de Kerk’ aangekondigd en zijn terug te vinden op de website van de PGN.

De werkgroep bestaat uit:

    • Paul Meijs (contactpersoon) O&V@pgn-nuenen.nl
    • Jimme Keizer (voorzitter)
    • Minie Ackerman (penningmeester)
    • Marlies Schulz (predikant)
    • Els Tibboel (Groene Kerk)

 

Theoscoop
Het filmhuis van de PGN. Van september tot mei draaien we maandelijks een film die meestal een beetje buiten het circuit van de grote bioscopen ligt en vaak wonderwel binnen het jaarthema past.

Info: Fokkelien Dam fokkelien.dam@onsnet.nu
Kosten; vrijwillige bijdrage voor vertoningsrecht

 

Kloosterweekend
Ieder jaar gaan we met een groep van ca 20 mensen een weekend naar het klooster in Postel (België). Als je een paar dagen weg van huis bent, heb je tijd en ruimte om je echt in het geloof te verdiepen, zonder de dingen van alledag. Ds. Marlies Schulz begeleidt het weekend. We vieren, zingen, lezen, praten, wandelen, bekijken een film en maken tijd voor ontspanning. In beginsel is het kloosterweekend voor de leden van de Protestantse Gemeente.

De data van het weekend in 2022 worden op de website vermeld. De kosten voor een weekend liggen rond de 90 euro, inclusief maaltijden en overnachtingen.
Opgeven bij Helma de Waardt; h.dewaardt39581@kpnmail.nl

 

Pelgrimswandeling
Fijn op stap met een groep, onderweg een goed gesprek, een gedicht, een gebed, een mooie tekst. Ergens onderweg een boterhammetje eten. Even opademen en op adem komen. De route is ieder jaar anders en is niet langer dan 12 km.

informatie bij Minie Ackerman; minieackerman@gmail.com

 

Pelgrimage naar het licht (Paasnacht)
In de Paasnacht te voet langs de kerken en kapellen van Nuenen c.a. Een tocht van ongeveer 23 km. Bij elke halte is er een meditatieve tekst. De een na laatste halte is de begraafplaats de Roosdoncken, waar we om 7 uur lichtjes ontsteken op elk graf. We sluiten de tocht af met een Paasontbijt in de Regenboog.

Datum: in de nacht van Stille zaterdag naar Paaszondag, van 23.59 uur tot 08.30 uur.
Informatie bij Pieter Flach, kerkelijk-werker@pgn-nuenen.nl

 

Gesprekskring Geloof en Leven
“Ik ga regelmatig op zondag naar de kerk maar ik spreek zelden met anderen over mijn geloof of wat mij dan bezighoudt.” Geloof en Leven is een gesprekskring voor mensen die met elkaar in gesprek willen gaan over de verbinding van geloof en leven. Welke vragen zijn op dit moment belangrijk voor mijn leven? Wat geeft me daarbij houvast? Waarover heb ik twijfels? Hoe speelt geloof daarin een rol? Wat is ballast, wat is bagage? En hoe geef ik daar vorm aan in het leven van alledag?

In de Regenboog van 20.00 tot 22.00 uur, onder leiding van pastor Jos Deckers.

 

‘Open-Deur’ ochtenden
Een maandelijkse bijeenkomst op donderdagochtend rond het oecumenisch maandblad Open Deur. Ieder nummer heeft een ander thema. We lezen gezamenlijk één of meerdere artikelen die we vervolgens bespreken onder leiding van Mieke Hendrickx of een van de pastores. Na afloop kan het tijdschrift worden meegenomen. Incidenteel deelnemen is mogelijk.

 

Menu Surprise
Een gezamenlijke maaltijd waarvoor iedereen iets meeneemt.
Datum wordt nog bekend gemaakt.
Informatie bij Minie Ackerman; minieackerman@gmail.com

 

Gesprekskring Relikwiddo
Boeien, binden, betrekken van leeftijdsgenoten (tussen 39 en 69 jaar) door het deelnemen aan plezierige avonden met diepgang, waarin ook veel ruimte is voor gezelligheid. Dit wordt bereikt door het bespreken van actuele thema’s en vraagstukken die de deelnemers zelf kunnen aanreiken en die hen bezighouden.

Contactpersoon Anjo Lourens; anjo.lourens@me.com

 

Koffie met een krantje
De bedoeling is dat de bezoekers van deze activiteit een actualiteit uit de krant meebrengen waarover hij of zij graag eens met andere mensen van gedachten zou willen wisselen. Uiteraard hoort daar een lekker kopje koffie bij. Je hoeft je niet op te geven, kom maar gewoon binnen lopen..

Informatie bij Theo Weerman; e-mail t.weerman@onsnet.nu telefoon: 040 283 7169
Wanneer? Elke tweede dinsdag van de maand van 10.30 uur tot 12 uur in de Regenboog

 

Levend Kerstverhaal
Op reis door de nacht in het jaar nul. Met muziek en vertellingen wordt de sfeer van Bethlehem weergegeven uit de tijd rond Jezus geboorte. Bezoekers worden door een gids rondgeleid langs verrassende locaties. Aan het eind van de rondleiding komt men in de stal bij het kerstkind. Daarna kunt u in de herberg in een warme en gezellige sfeer nog wat drinken.

Wilt u deelnemen als speler of achter de schermen van het Levend Kerstverhaal actief zijn? Dat kan! De organisatie is op zoek naar enthousiaste mensen om dit evenement mogelijk te maken. Vindt u het leuk om eens vrijblijvend te praten en/of mee te draaien, laat het ons weten.

Informatie bij Dorine Smilde; smildedorine@gmail.com
Opgave: Sonja de Jong: sjdejong@onsnet.nu
website: www.levendkerstverhaal.nl
locatie; Weverkeshof, Jhr. Hugo van Berckellaan 5 te Nuenen

Groene Kerk
Sinds april 2020 is de PGN aangesloten bij de landelijke Groene Kerk, zie www.groenekerken.nl. De werkgroep Groene kerk bedenkt ieder jaar minstens 1 duurzame stap om de PGN en omstreken te stimuleren om te vergroenen.

Contactpersoon; Els Tibboel; tibs@onsnet.nu