Eredienst


Contactpersoon: Sity Keizer
tel. 06 – 337 145 48

De ambtsgroep Eredienst houdt zich bezig met de inhoud en vormgeving van de kerkdiensten in De Regenboog en het Van Gogh kerkje. De groep tracht de erediensten zodanig vorm te geven, dat iedereen zich geïnspireerd en aangesproken voelt.

De ambtsgroep zorgt voor de ‘normale’ zondagochtendvieringen, startzondagen, de diensten van Schrift en Tafel, doop- en themadiensten en diensten met een eigen opzet zoals de Open (S)preekstoeldiensten en ‘Anders dan anders’ diensten.

Ook is de ambtsgroep verantwoordelijk voor het uitnodigen van gastpredikanten en het invullen van de muzikale ondersteuning in de diensten en de verwerking hiervan en van de dienstdoende gastheren/-vrouwen en lectoren in het kerkdienstenrooster.

De leden van de ambtsgroep zijn:

  • Ingrid de Graaff
  • Anjo Lourens
  • Sity Keizer (kerkenraad)
  • Marlies Schulz
  • Pieter Flach (kerkelijk werker)

De predikant en de kerkelijk werker zijn adviseurs van deze ambtsgroep.