Pastoraat


Pastoraat

De ambtsgroep zet zich in voor de pastorale zorg voor gemeenteleden. De ambtsgroep verzorgt daartoe huisbezoeken en vormen van onderling pastoraat. Er worden verschillende werkvormen gebruikt.
Het pastoraat in de gemeente is over vijf wijken verdeeld en is toevertrouwd aan de zorg van een wijkcoördinator, die wordt bijgestaan door een aantal wijkcontactpersonen.

De contactpersonen onderhouden het contact met de in ‘hun’ wijk wonende leden van de PGN of anderszins bij de PGN betrokkenen.  Daarnaast is er een contactpersoon voor de leden die buiten Nuenen wonen.
De contactpersonen brengen (voor wie Rond de Kerk niet digitaal ontvangt) Rond de Kerk rond. Wie contact wil hebben met de predikant of kerkelijk werker kan altijd zelf contact zoeken. Wie daaraan de voorkeur geeft kan altijd contact zoeken met de contactpersoon.

De ambtsgroep pastoraat streeft ernaar ook jaarlijks een activiteit te organiseren waarbij de leden van de kerk elkaar ontmoeten in bijvoorbeeld wijkverband. Daarbij wordt een gespreksthema aangereikt

De volgende zelfstandig functionerende werkgroepen ressorteren onder de ambtsgroep Pastoraat:

  • Werkgroep Rouwbegeleiding
  • Ouderenmiddag

De ambtsgroep Pastoraat is te bereiken via het adres: pastoraat@pgn-nuenen.nl

Berichten die naar dit adres worden gestuurd komen bij alle leden van de ambtsgroep terecht.

De ambtsgroep Pastoraat bestaat uit de volgende leden

  • Marlies Schulz (predikant)
  • Pieter Flach (kerkelijk werker)
  • Nel Haisma (wijk Centrum)
  • Cathrien Harts (wijk Lissevoort/Panakkers en contactpersoon voor de mensen die buiten Nuenen, Gerwen en Nederwetten wonen)
  • Marjo Loeff (wijk Zuid)
  • Hetty Postema (wijk Oost), voorzitter van de ambtsgroep
  • Jasper Verplanke (wijk Refeling/Vallestap)

Pastoraat wijk CentrumGerwen en Nederwetten
Wijkcoördinator: Nel Haisma. De wijkcontactpersonen zijn Jeanine Hendricks, Dieuwertje Kaper, Dieter Meyer, Hetty Postema, Bep de Roode (Nederwetten), Huug de Waardt (Gerwen), Rietha IJsendoorn, Cor IJsendoorn en Wilma Zonneveld.  

Pastoraat Lissevoort/Panakkers
Wijkcoördinator: Cathrien Harts. De wijkcontactpersonen zijn Jopie Boxma, Ria Maan, Elly de Smit, Jacomien van der Steen en Ada Struik.

Pastoraat Refeling/Vallestap
Wijkcoördinator: Jasper Verplanke. De wijkcontactpersonen zijn Jeanet Bossema, Janni Groot, Betty van Kuijk, Lia Riet, Els Toorman, Lineke Walraven en Theo Weerman,

Pastoraat Zuid
Wijkcoördinator: Marjo Loeff. De wijkcontactpersonen zijn Jenny van Dalen, Irene de Jong, Margriet Jonker, Marjo Loeff, Elly de Ruwe, Jan Toorman en Jasper Verplanke.

Pastoraat Oost
Wijkcoördinator: Hetty Postema. De wijkcontactpersonen zijn Henk Aerdts, Ingrid de Graaff, Anja Koebrugge, Bep Meijer, Jasper Verplanke, Marijke Wieringa en Bindert en Titie Wiersma.

Pastoraat voor de mensen die buiten Nuenen, Gerwen en Nederwetten wonen

Contactpersoon: Cathrien Harts.

Werkgroep Rouwbegeleiding

Contactpersoon: Janni Groot
Deze oecumenische werkgroep verzorgt, op verzoek van de pastores, individuele begeleiding van mensen in relationele verliessituaties. Ook bestaat de mogelijkheid aan een groepsgesprek deel te nemen en ervaringen met lotgenoten te delen. Aantal ochtenden ca. 4 à 5. Plaats en tijd: in onderling overleg.

Ouderenmiddag

Contactpersoon: Hetty Postema tel. 040 – 2846010 of 06 – 55102244
Elke vierde donderdag van de maand is er een ouderenmiddag in de Regenboog onder leiding van de voorgangers van de Regenboog, van 14.30 uur tot 16.00 uur Het doel is: gezellige ontmoetingen met inhoud.

Georganiseerd door: Hetty Postema, Ineke de Boer, Nettie Grooten, Hilde te Raa en Ellly de Smit.