Pastoraat


De ambtsgroep Pastoraat is te bereiken via het adres: pastoraat@pgn-nuenen.nl
Berichten, die naar dit adres worden gestuurd komen bij alle leden van de ambtsgroep terecht.

De ambtsgroep Pastoraat bestaat uit de volgende leden:

 • Hetty Postema (wijk Oost)
 • Tietie Ekkel:  (wijk Zuid)
 • Jasper Verplanke (wijk Refeling/Vallestap)
 • Eric Ackerman (wijk Lissevoort/Panakkers)
 • Nanny Kamphorst (wijk Centrum en kerkenraadslid)
 • Pieter Flach (kerkelijk werker)
 • Marlies Schulz (predikant)
 • Voor de adressen buiten Nuenen, Gerwen en Nederwetten is Cathrien Harts de contactpersoon.
De ambtsgroep zet zich in voor de pastorale zorg van gemeenteleden en het stimuleren van het onderling pastoraat binnen de gemeente. De ambtsgroep verzorgt daartoe huisbezoeken en vormen van onderling pastoraat en ontwikkelt hiervoor nieuwe werkvormen. De ambtsgroep komt ongeveer zes maal per seizoen bij elkaar.
Het pastoraat in de gemeente is over vijf wijken verdeeld en is toevertrouwd aan de zorg van een wijkcoördinator, die wordt bijgestaan door een aantal wijkcontactpersonen.
Een aantal zelfstandig functionerende werkgroepen ressorteren onder de ambtsgroep Pastoraat:
 • Werkgroep “Gebroken relaties”
 • Werkgroep “Rouwbegeleiding”
 • 57+ groep

Predikant: Marlies Schulz
tel. 040 – 785 42 67

Kerkelijk werker: Pieter Flach
tel. 040 – 284 20 52

Pastoraat wijk Centrum

Wijkcoördinator: Nanny Kamphorst
tel. 040 – 843 3926

Tot de wijk Centrum behoren ook Gerwen en Nederwetten.

De wijkcontactpersonen zijn:

Rietha IJsendoorn, Dieter Meyer, Dieuwertje Kaper, Wilma Zonneveld, Grietje Windstra, Tinie van Weijen, Elbert Kamphorst, Huug de Waardt (Gerwen), Bep de Roode (Nederwetten).

Pastoraat Lissevoort/Panakkers

Wijkcoördinator: Eric Ackerman
tel. 040 – 283 4166

De wijkcontactpersonen zijn:

Jopie Boxma, Alica Valstar, Elly de Smit, Jacomien van der Steen, Ria Maan, Liane Bredée, Nel de Jong en Ada Struik

Pastoraat Refeling/Vallestap

Wijkcoördinator: Jasper Verplanke
tel. 040 283 4892

De wijkcontactpersonen zijn:

Betty Algera, Magda Gjaltema, Theo Weerman, Els Toorman, Janni Groot, Betty van Kuijk, Jeanet Bossema

Pastoraat Zuid

Wijkcoördinator en secretaris Pastoraat: Tietie Ekkel
tel. 040 – 283 4869

De wijkcontactpersonen zijn:

Irene de Jong, Irma Turk, Elly de Ruwe, Tietie Ekkel , Marianne Smouter, Margriet Jonker, Jenny van Dalen en Marjo Loeff

Pastoraat Oost

Wijkcoördinator: Hetty Postema
tel. 040 – 284 6010

De wijkcontactpersonen zijn:

Henk Aerdts, Henny Hoogerbrug, Anja Koebrugge, Jasper Verplanke, Bindert en Titie Wiersma, Ingrid de Graaff en Bep Meijer.

Werkgroep Rouwbegeleiding

Contactpersoon: Janni Groot
tel. 040 – 283 32 34

Deze oecumenische werkgroep verzorgt, op verzoek van de pastores, individuele begeleiding van mensen in relationele verliessituaties. Ook bestaat de mogelijkheid aan een groepsgesprek deel te nemen en ervaringen met lotgenoten te delen. Aantal ochtenden ca. 4 à 5.
Plaats en tijd: in onderling overleg.

57+/Geloof en Cultuur

Contactpersoon: Betty Algera
tel. 040 – 283 3112

Een groep van 57 plussers komt iedere 2e vrijdag van de maand bij elkaar voor een ‘koffie-uurtje’ in De Regenboog. Aanvang 10 uur. Vanuit deze groep worden diverse andere activiteiten georganiseerd zoals: een lezing; een gezamenlijke maaltijd; een bezoek aan een expositie; een gespreksgroep, enz.
Een ieder van 57+ is welkom. Zie ook de publicatie in ‘Rond de Kerk’.

Kennismaking nieuw ingekomenen

Contactpersoon: vacant
tel.

Ieder jaar is er in het najaar een kennismakingsavond voor wie nieuw in onze gemeente is komen wonen. Iedereen, die in de herfst lid van onze gemeente is geworden, krijgt hiervoor een uitnodiging.