Pastoraat


Pastoraat

De ambtsgroep Pastoraat is te bereiken via het adres: pastoraat@pgn-nuenen.nl

Berichten, die naar dit adres worden gestuurd komen bij alle leden van de ambtsgroep terecht.

De ambtsgroep Pastoraat bestaat uit de volgende leden

  • Marlies Schulz (predikant)
  • Pieter Flach (kerkelijk werker)
  • Cathrien Harts (wijk Lissevoort/Panakkers en contactpersoon voor de mensen die buiten Nuenen, Gerwen en Nederwetten wonen)
  • Nanny Kamphorst (wijk Centrum)
  • Marjo Loeff (wijk Zuid)
  • Hetty Postema (wijk Oost)
  • Jasper Verplanke (wijk Refeling/Vallestap)

De ambtsgroep zet zich in voor de pastorale zorg voor gemeenteleden. De ambtsgroep verzorgt daartoe huisbezoeken en vormen van onderling pastoraat. Er worden verschillende werkvormen gebruikt.
Het pastoraat in de gemeente is over vijf wijken verdeeld en is toevertrouwd aan de zorg van een wijkcoördinator, die wordt bijgestaan door een aantal wijkcontactpersonen.

De contactpersonen onderhouden het contact met de in ‘hun’ wijk wonende leden van de PGN of anderszins bij de PGN betrokkenen.  Daarnaast is er een contactpersoon voor de leden die buiten Nuenen wonen.
De contactpersonen brengen (voor wie Rond de Kerk niet digitaal ontvangt) Rond de Kerk rond. Wie contact wil hebben met de predikant of kerkelijk werker kan altijd zelf contact zoeken. Wie daaraan de voorkeur geeft kan altijd contact zoeken met de contactpersoon.

De werkgroep pastoraat streeft ernaar ook jaarlijks een activiteit te organiseren waarbij de leden van de kerk elkaar ontmoeten in bijvoorbeeld wijkverband. Daarbij wordt een gespreksthema aangereikt

De volgende zelfstandig functionerende werkgroepen ressorteren onder de ambtsgroep Pastoraat:

  • Werkgroep Rouwbegeleiding
  • 57+ groep
  • Ouderenmiddag

Pastoraat wijk Centrum; Gerwen en Nederwetten vallen onder deze wijk.
Wijkcoördinator: Nanny Kamphorst. De wijkcontactpersonen zijn Rietha IJsendoorn, Cor IJsendoorn, Dieter Meyer, Dieuwertje Kaper, Wilma Zonneveld, Grietje Windstra, Elbert Kamphorst, Huug de Waardt (Gerwen) en Bep de Roode (Nederwetten).  

Pastoraat Lissevoort/Panakkers
Wijkcoördinator: Cathrien Harts. De wijkcontactpersonen zijn Jopie Boxma, Elly de Smit, Jacomien van der Steen, Ria Maan en Ada Struik.

Pastoraat Refeling/Vallestap
Wijkcoördinator: Jasper Verplanke. De wijkcontactpersonen zijn Theo Weerman, Els Toorman, Janni Groot, Betty van Kuijk, Jeanet Bossema, Lineke Walraven en Lia Riet.

Pastoraat Zuid
Wijkcoördinator en secretaris Pastoraat: Marjo Loeff. De wijkcontactpersonen zijn Irene de Jong, Elly de Ruwe, Margriet Jonker, Jenny van Dalen en Marjo Loeff .

Pastoraat Oost
Wijkcoördinator: Hetty Postema. De wijkcontactpersonen zijn Henk Aerdts, Henny Hoogerbrug, Anja Koebrugge, Jasper Verplanke, Bindert en Titie Wiersma, Bep Meijer en Marijke Wieringa.

Werkgroep Rouwbegeleiding

Contactpersoon: Janni Groot
Deze oecumenische werkgroep verzorgt, op verzoek van de pastores, individuele begeleiding van mensen in relationele verliessituaties. Ook bestaat de mogelijkheid aan een groepsgesprek deel te nemen en ervaringen met lotgenoten te delen. Aantal ochtenden ca. 4 à 5. Plaats en tijd: in onderling overleg.

57+ groep

Contactpersoon: Beb Kooiman
Een groep van 57 plussers komt iedere 2e vrijdag van de maand bij elkaar voor een ‘koffie-uurtje’ in De Regenboog. Aanvang 10 uur. Vanuit deze groep worden diverse andere activiteiten georganiseerd zoals: een lezing; een gezamenlijke maaltijd; een bezoek aan een expositie; een gespreksgroep, enz.
Een ieder van 57+ is welkom. Zie ook de publicaties in ‘Rond de Kerk’.

Ouderenmiddag

Contactpersoon: Hetty Postema tel. 0402846010 of 0655102244
Elke vierde donderdag van de maand is er een ouderenmiddag in de Regenboog onder leiding van de voorgangers van de Regenboog, van 14.30 uur tot 16.00 uur Het doel is: gezellige ontmoetingen met inhoud.