Predikant gezocht


De Protestantse Gemeente Nuenen zoekt een nieuwe predikant (1 fte)

De PGN, Protestantse Gemeente Nuenen, is een moderne, open, actieve en gastvrije kerkgemeente, waar iedereen zich thuis mag voelen en welkom mag weten. We hebben bijna 1100 leden in Nuenen en omstreken en maken deel uit van de PKN. Ons kerkgebouw is: De Regenboog (voluit: Kerkelijk Centrum De Regenboog) te Nuenen.

Wij willen in gesprek met allen die geïnteresseerd zijn in levens- en zingevingsvragen, waarbij we de verhalen in de Bijbel gebruiken als inspiratiebron. Met vele vrijwilligers leggen we actief de verbinding tussen geloof en het dagelijkse leven door actuele thema’s te bespreken, projecten uit te voeren en diaconaal bezig te zijn in onze maatschappij en (de) wereld.

We zijn een kerkgemeenschap die, in samenwerking met de Nuenense Katholieke parochie, zichtbaar is en verbonden met wat in Nuenen en daarbuiten gebeurt. Naast het omzien naar elkaar leggen we daarom ook de nadruk op het actief naar buiten gericht zijn.

Wij zoeken een predikant die:

 • het predikantschap invult vanuit de sterke behoefte om kerk en geloof relevant te laten zijn,
 • de gemeente graag meeneemt in zijn of haar zoektocht naar de betekenis van kerk en geloof voor deze tijd en situatie,
 • met passie met onze gemeente en met mensen daarbuiten aan de slag wil met levens- en zingevingsvragen,
 • actief de jongeren in onze gemeente erbij betrekt,
 • actief projecten stimuleert die geloof en het dagelijkse leven verbindt,
 • goed is in pastoraat, met name in crisispastoraat,
 • uitgesproken belangstelling heeft voor maatschappelijke en culturele ontwikkelingen.

En:

 • verbindende kwaliteiten heeft,
 • een warme persoonlijkheid, empathisch is,
 • mensen weet te inspireren en mee te krijgen,
 • creatief en innovatief is: durft te experimenteren,
 • teamspeler is die samenwerkt met de kerkelijk werker en de vrijwilligers.

Geïnteresseerd?

Bent u geïnteresseerd, dan nodigen wij u uit om ons uw CV en motivatie vóór 10 mei toe te zenden naar email adres: beroepingscommissie@pgn-nuenen.nl (al dan niet voorzien van een video filmpje van uzelf).

Meer informatie over de PGN en een informatiepakket kunt u vinden op onze website, te bereiken via:
www.pgn-nuenen.nl/infopakket.

Voor eventuele vragen kunt u contact opnemen met de voorzitter beroepingscommissie: dhr. J.A. Keizer (06-17910136).

De PDF versie van de advertentie kunt u hier downloaden.