Ouderenmiddagen


Het doel van de ouderenmiddag is ontmoeting en bespreking van een thema of onderwerp  op een interactieve manier. Het seizoen start met een uitstapje en rond Kerstmis en Pasen vindt er een speciale viering plaats. De middagen en vieringen worden geleid door Christien, Pieter of Dieuwertje.

Data: 24 september uitstapje, 15 oktober, 19 november, woensdag 23 december (kerstviering), 21 januari, 18 februari, 24 maart (paasviering), 21 april, 19 mei.  

Tijd: 14.30 – 16.00 uur

Plaats: Ontmoetingsruimte van De Regenboog

Info: Lidwien Baggen

Tel. 040 – 283 2087 / 06 – 44718524

E-mail: l.baggen-sino@onsnet.nu