Impressie Zeilkamp 2023


Dit jaar waren er geen kinderen die overgingen van de kindernevendienst naar de 12+ groep.

Daarentegen een geslaagde zeilreunie…..