Eredienst 27-8 met Margreet Spoelstra


Aanstaande zondag 27 augustus juli zal Margreet Spoelstra voorgaan in deze dienst.

Het thema van deze dienst zal zijn: Schepping, uitdaging en troost

Op deze pagina kunt u de Orde van Dienst vast bekijken.

De collecte in deze dienst kent als bestemming Werelddiaconaat.

Uw bijdrage kan worden overgemaakt op rekening nummer NL03INGB0005166865 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente o.v.v. Werelddiaconaat.

 

Voor meer informatie over het kunnen bijwonen van deze dienst via livestream klik hier.