Collecte-info


Collecte van 3 maart 2024:

De collecte is bestemd voor Vluchtelingen in de Knel, een organisatie aan de Hoogstraat in Eindhoven.

 

Iedereen heeft recht op een menswaardig bestaan. Vanuit die overtuiging zet Vluchtelingen in de Knel zich in voor de basisrechten en belangen van ongedocumenteerden.
In Eindhoven zijn honderden mensen zonder verblijfsvergunning bekend.
Zij bevinden zich vaak in een situatie van overleven; ze mogen niet werken en zijn uitgesloten van alle overheidsvoorzieningen zoals eten, drinken, een dak boven hun hoofd, medische zorg, juridische bijstand en ontwikkeling.
Bovendien lopen ze het risico in vreemdelingendetentie terecht te komen, waardoor ze terughoudend zijn om hulp te vragen.
Het betreft mensen waarbij hun asielprocedure is afgewezen en niet erkende slachtoffers van mensenhandel.
Beide hebben geen recht meer op overheidsvoorzieningen en moeten noodgedwongen in de marge van de samenleving leven. Vluchteling in de Knel begeleidt deze afgewezen vluchtelingen.

Uw bijdrage kan  bij de uitgang in de mandjes gegeven worden, maar ook op nummer NL85 TRIO 0320 7193 08  t.n.v. Diaconie PGN o.v.v. Vluchtelingen in de knel