Welkom


U bent weer welkom!                                                        

Vanaf zondag 9 augustus (of 16 augustus als er een dienst in de pastorietuin kan worden gehouden) is het – onder voorwaarden – weer mogelijk om in De Regenboog de dienst mee te vieren. De kerkenraad van de PGN heeft zich tot nu toe zeer voorzichtig opgesteld en wil zich houden aan de aanbevelingen van de RIVM en het protocol van de PKN. Dat houdt het volgende in:

  • Wie de dienst wil bijwonen moet zich van tevoren aanmelden. Dat kan via nuenen@gmail.com (let u op de punt!)
  • Alleen mensen, die geen e-mail hebben mogen bellen naar: 
    040-283 4363. Echtparen en gezinnen kunnen zich aanmelden en mogen naast elkaar zitten, tussen de eenheden (echtpaar, gezin of enkel gemeentelid) moeten twee stoelen vrij blijven. 
  • We gaan voorlopig uit van een bezoekersaantal van 30 personen. Mogelijk wordt dat in een later stadium opgeschaald.
  • Aanmelden kan op donderdag en vrijdag voor de zondagsdienst tot uiterlijk 12:00 uur. Op zaterdag krijgt u bericht.

Wie de kerk mag bezoeken wordt door medewerkers begeleid naar een zitplaats. Volgt u vooral hun aanwijzingen.
Wij houden 1,5 meter afstand en er zijn looproutes. In de zaal staan de rijen 1,5 meter uit elkaar.

Er is eenrichtingsverkeer ingesteld. U komt met de auto of te voet: gebruik de hoofdingang. U komt met de fiets: loop, na het stallen, rechtdoor en ga achter het gebouw naar de ingang van de tuinkamer. Bij de ingangen kunt u uw handen desinfecteren.

  • De garderobe wordt niet gebruikt, u kunt uw jas meenemen en op de lege stoel naast u leggen.
  • Gelieve thuis naar het toilet te gaan! Indien het toch noodzakelijk is: 1 persoon tegelijk in de toiletruimte en de hygiënemaatregelen in acht nemen.
  • Bij het verlaten van de kerk volgt u weer de aanwijzingen van de medewerkers op en verlaat de kerk via de route van binnenkomen

 

Mocht u vragen hebben dan kunt u terecht bij ondergetekende.

 

Namens de kerkenraad,

Carel Haisma, corona coördinator