Vrijwillige bijdragen


Er zijn verschillende manieren waarop u geld aan de Protestantse Gemeente Nuenen kunt geven.

 

Collecten

Bij de meeste kerkdiensten is de tweede collecte bestemd voor de eigen gemeente.

Actie Kerkbalans

Alle leden van de PGN ontvangen ieder jaar in januari een formulier waarop u kunt aangeven welk bedrag u dat jaar wilt geven. Omdat dit voor de belastingdienst geldt als een schenking aan een goed doel, is dit bedrag aftrekbaar (daarvoor geldt een drempel van 10% van uw inkomen).
U kunt uw betaling storten op bankrekening NL65 INGB 0001064492 t.n.v. Protestantse Gemeente Nuenen.


Notariële schenking

Een notariële schenking is een vorm van schenken met maximaal belastingvoordeel. Deze schenking is nl. volledig aftrekbaar voor de inkomstenbelasting, zonder drempel. Voorwaarde is dat er in een notariële akte wordt vastgelegd hoeveel u jaarlijks schenkt, voor een periode van minimaal 5 jaar. Voor nadere inlichtingen kunt u zich wenden tot de contactpersoon.
Contactpersoon: Albert Zweers
tel. 040 284 2162
e-mail: aj.zweers@kpnmail.nl