17-9 Vredeszondag en Wereldmarkt (voorafgegaan door Oecumenische kerkdienst)


De Nuenense kerken komen zes keer per seizoen in een gezamenlijke viering. In samenspraak met de pastores bereidt een werkgroep deze oecumenische diensten voor rond een thema of een bijzonder moment in het kerkelijk jaar. Ook voor mensen die minder vertrouwd zijn met de kerk zijn deze diensten zeer toegankelijk! Voorbereid worden deze diensten door de werkgroep oecumenische vieringen.

Deze zondag 17-9 is het Vredeszondag met aansluitend de wereldmarkt.

Voorafgaand aan de wereldmarkt wordt dit jaar deze dienst gehouden in de H. Clemens
Het thema is: ‘Heel de wereld!’
Het jongerenkoor Jocanto zal medewerking verlenen aan deze dienst.