Voorstelling: Als bomen konden spreken


Als bomen konden spreken

Een presentatie over ‘groene genade’  in beelden, muziek en poëzie

Op zondag 28 februari nodigen wij u uit voor een prachtige presentatie over bomen in de kunst gemaakt door Teun Kruiswijk Jansen en Brechtje de Boer. Zij laten zien en horen welke associaties bomen als tekenen van groene genade bij hen  oproepen in relatie tot beeldende kunst, poëzie en teksten. De kunstzinnige presentatie van een uur wordt enkele malen afgewisseld door zang en gitaarmuziek van de musicus Jan Doorduin. Deze bijeenkomst, gehouden in december 2020 in de Maartenskerk in Doorn,  is ons door Protestantse Gemeente Doorn beschikbaar gesteld. Mocht u een vrijwillige bijdrage willen leveren voor deze presentatie dan is die zeer welkom en kunt u dat doen door die over te maken op rekeningnummer NL56 RABO 0373744315 onder vermelding van O#V Als bomen konden spreken. We beginnen met een video-ontmoeting vanaf 15:45 uur. Kom gewoon even binnen met koffie of thee. Om 16:00 uur kondigen we de presentatie aan en kun je gaan kijken, op je eigen computer. Vanaf 17:00 uur gaan voor wie wil verder met een nagesprek per video.

 
 

Op 28 februari komt hier iets voor 16 uur de film te staan.