Vespervieringen en thema-avond Laudato Si in Parochie Heilig Kruis


In Laudato Si roept paus Franciscus, geïnspireerd door het Zonnelied van Sint Franciscus, op tot een ‘ecologische bekering’: tot vreugdevolle, bezielde zorg met nieuw elan voor het gemeenschappelijke huis van alle mensen: de aarde.

De encycliek Laudato Si van paus Franciscus ontmoet niet alleen in katholieke kring, maar ook ver daarbuiten veel weerklank. Zo heeft ze wellicht ook een steentje bijgedragen aan het recent in Parijs bereikte klimaatakkoord. De Wereldraad van Kerken verklaarde dat de encycliek overtuigend laat zien dat ‘de zorg voor het milieu tot het hart van het christelijk geloof behoort’. Ook in Nederland reageerden de Raad van Kerken en de oecumenische beweging met veel waardering en enthousiasme.

Daarom biedt Parochie Heilig Kruis dit jaar in de Veertigdagentijd aan parochianen én gemeenteleden drie vespervieringen en een thema-avond aan rondom Laudato Si. Hoe kan deze ons – christenen en gezamenlijke Nuenense kerken – inspireren en uitdagen? Ook alle leden en betrokkenen van de Protestantse Gemeente Nuenen zijn van harte welkom!

Dinsdag 23 februari:
19.00 Vesper 1 – De oproep van paus Franciscus aan alle wereldburgers tot zorg voor ons gemeenschappelijk huis.
19.30 Thema-avond Laudato Si

Dinsdag 8 maart:
19.00 Vesper 2 – Onze omgang met natuur en milieu

Dinsdag 22 maart:
19.00 Vesper 3 – Christen-zijn aan de randen van ons bestaan
19.30 Thema-avond Tucurú in woord en beeld – een presentatie over de parochie Tucurú in het hoogland van Guatemala

Alle vespervieringen en thema-avonden vinden plaats in de huiskamer van de pastorie, Park 55.