Verbinding


De online activiteiten van de PGN zijn te bereiken door middel van onderstaande links. Sommige links komen kort voor de activiteit beschikbaar.

Eredienst op zondag 20 juni

thema:  Botsende waarden
een anders-dan-anders-dienst 

Voorgangers: Thijs van de Meeberg en ds. Marlies Schulz
Aanvang: 10:00 uur
Er is plaats voor 50 kerkgangers!!
Aanmelden: per e-mail en bellen alleen op vrijdag tussen 16:00 en 18:00 uur op nummer 283 4363 of 283 2357.

 • Orde van Dienst

 • Kerkdienstgemist voor de livestreamverbinding. Mocht de video vastlopen, ververs (refresh) dan de browserpagina. Dat kan door op toets F5 te drukken (Windows) of Command en R tegelijk in te drukken (Mac). 

 • Collecte:  Voedselbank Nuenen
  Graag overmaken naar rekening NL03INGB0005166865 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente o.v.v. ‘Syrië’

 • Videokoffiedrinken 
  U kunt hiermee makkelijk de mensen opzoeken met wie u wilt praten, in kleine of grotere groepjes. 
  Werkt op computers en smartphones. Niet op tablets. Op Apple computers werkt het met Chrome en Firefox, niet met Safari.
  Dat is voor als u thuis bent. In De Regenboog is er als alles goed gaat na de dienst buiten koffiedrinken. 


 

Videokanaal PGN 
Houd het YouTube-kanaal van de PGN in de gaten. Hier staan diverse filmpjes op.


Blijf op de hoogte van wat er gebeurt in uw PGN! Meld u aan voor de nieuwsbrief.  

Aanmelden nieuwsbrief kan via pubcom@pgn-nuenen.nl