Veertigdagentijd kalender


40dagen-1
Bij de veertigdagentijd is een kalender – ‘Open je handen’ – gemaakt die de lezer bezinnend door deze tijd leidt.

Deze kalender loopt van Aswoensdag 18 februari tot en met Eerste Paasdag zondag 5 april 2015. Met onder meer gebeden, gedichten, bijbelteksten met uitleg en portretjes van mensen over hoe zij hun handen openen. Elke dag heeft een leessuggestie en een vraag om over door te praten of denken.

Deze kalender kost € 4,-

Verkrijgbaar bij Dieuwertje Kaper: d.kaper@onsnet.nu
of zondag na de kerkdienst op 8 februari en 15 februari.
Betaling per bank: NL 82 INGB 0003 1418 29 t.n.v. J.D. Kaper

Dieuwertje Kaper