Taizévespers


Vanaf 3 oktober 2021 zijn er weer Taizé Vespers in het van Goghkerkje.
Uitgangspunten van de Taizé is de verbinding tussen de oecumene, beginnend bij de jongeren en iedereen over de hele wereld.

De sfeer van de vesper zal liefdevol zijn, het uiten van vreugde, maar de vesper geeft ook momenten van inkeer en bezinning.
We lezen mooie teksten en luisteren naar mooie pianospel en verstillende muziek uit Taizé. Rust, nadenken en even tot je zelf komen. Het zoeken van een rustpunt in het leven van alledag….

U bent van harte welkom om op de eerste zondag van de maand een Taizé Vesper met ons met te vieren. De vesper begint om 19.30 uur, vooraf wordt u verwelkomt door prachtig pianospel.

Mocht u interesse hebben om het team te versterken. Graag aanmelden bij Alice Steenbergen.
Mocht u muzikaal, welke vorm dan ook, hiervoor geldt ook de aanmelding bij Alice Steenbergen. Als het mogelijk is via e-mail: alice.steenbergen@hotmail.com.

Data:  1 mei, 5 juni, 3 juli, 7 augustus, 4 september.

Voorbereidingswerkgroep Taizé Vesper.