Stichting Van Gogh Kerkje


In 2001 werd de Stichting Van Gogh Kerkje opgericht. Doel van de stichting: het ontwikkelen en uitvoeren van een plan voor restauratie; de zorg voor de exploitatie van het kerkje. De stichting is als kerkelijke stichting verbonden met de PGN, maar voert een zelfstandig beleid.
Voor de restauratie is, in samenwerking met Monumentenzorg, een tienjarenplan opgesteld. Dit plan is intussen uitgevoerd. De exploitatie van het kerkje wordt mogelijk door verhuur van het kerkje.
Het kerkje wordt door de PGN regelmatig gehuurd voor o.a. Taizévespers en “Vieringen anders”. Op zondagmorgen en woensdagavond wordt het kerkje verhuurd voor diensten van de Vergadering van Gelovigen. De gemeente Nuenen huurt het kerkje als trouwzaal.
(Ambts)groepen die het kerkje voor een PGN-activiteit willen huren, moeten contact opnemen met de contactpersoon verhuur. Dit geldt ook voor PGN-leden die het kerkje willen reserveren voor een jubileum- of trouwdienst.

Informatie over verhuur:  Stichting Van Gogh Kerkje

Voorzitter:
Secretaris: Jimme Keizer
Penningmeester: Bart Verbeek
Rekeningnummer: ING 9155826, t.n.v. Stichting Van Gogh Kerkje