Solidariteitsmaaltijd 2015, een smakelijk succes!


2015 03 27 solidariteitsmaaltijd PCN collage

Vrijdagavond 27 maart was er weer de Solidariteitsmaaltijd in het Plein college. Een jaarlijks feestelijk evenement georganiseerd door ZWO en MOV van de Nuenense kerken. De hele aula was in Keniaanse sferen. Centraal stond het project van Tom Hendriks en Elizabeth Ndiaga ter ondersteuning van talenten in Moi´s Bridge in Kenia. De jongeren van de Regenboog hebben in het verleden met veel plezier gespaard voor hun koeien project. Elizabeth, oorspronkelijk afkomstig uit deze streek, had de regie in de keuken waar een voortreffelijk Keniaanse maaltijd werd klaargemaakt. De swingende djembé muziek van de African Lembo groep maakte de sfeer compleet. Aanwezigen waren zichtbaar geïnspireerd, een deelneemster uit Kenia beklom het podium en begon een authentieke jubelzang en dans.

Het Kenia project is aangesloten bij de stichting Talent Foundation. Voor deze actie worden er 6 talenten ondersteund, zoals u kunt lezen op www.solidariteitsmaaltijd.info. “Hier eet u dus voor” aldus Tom. De maaltijd heeft 1.700 euro opgeleverd. De helft van de Samen Verder collecte komt daar nog bovenop, zodat het eindbedrag ruim boven 7.000 euro zal liggen. Een mooie opbrengst voor een mooie bestemming!

Meer foto’s van de avond kunt vinden in het webalbum. Er is ook een filmpje van de LON.