Seizoensprogramma – Vieren


1. Vieren – PDF

Reguliere Diensten

Iedere zondag is er een kerkdienst. Na de dienst zijn alle kerkgangers van jong tot oud van harte uitgenodigd voor koffie, thee of limonade.
Naast de traditionele viering – met een vaste orde van dienst – is er ook ruimte voor vieringen met een ander karakter en/of interactie tussen voorganger en gemeente.

Iedere zondag 10:00 uur
De Regenboog, Sportlaan 5, 5671 GR Nuenen
Publicaties in Rond de Linde en in de Nuenense Krant
Informatie: Pieter Flach, kerkelijk-werker@pgn-nuenen.nl

Open (S)Preekstoel

Herinnert u zich de open (s)preekstoel nog? Mensen uit maatschappelijke organisaties gaven hun visie op actuele onderwerpen in de samenleving, in de context van een kerkdienst.
Na twee jaar weggeweest, wordt open(s)preekstoel nieuw leven ingeblazen op initiatief van de gespreksgroep Relikwido en de ambtsgroep Eredienst. Een voorzichtig begin met één open (s)preekstoeldienst. De exacte opzet van de dienst en het onderwerp wordt t.z.t. bekend gemaakt.

Zondag 11 november 2018 om 10:00 uur

Publicaties in Rond de Linde en in de Nuenense Krant
Informatie: Pieter Flach,*kerkelijk-werker@pgn-nuenen.nl

Gedachtenisdienst

Op de laatste zondag van het kerkelijk jaar worden de kerkleden herdacht die in het afgelopen jaar zijn overleden. Alle namen worden nog eens genoemd en door nabestaanden wordt een kaars aangestoken.

Zondag 25 november 2018 om 10:00 uur

De Regenboog, Sportlaan 5, 5671 GR Nuenen
Informatie: Pieter Flach, tel.: 040 – 284 2052

Carrouseldiensten Peel en Kempenland,

met als centrale thema ‘broers en zussen’

In de bijbel komen verschillende koppels van broers of zussen voor en daar zit altijd een verhaal omheen. Kennelijk gaat het goed hebben als broers en zussen niet vanzelf. We zullen stilstaan bij Rachel en Lea, Martha en Maria en bij Ismaël en Izaäk.

De carrouselvieringen worden door negen protestantse gemeenten in Peel en Kempenland ook komend jaar weer georganiseerd. Daarbij rouleren predikanten en kerkelijk werker en gebruikt elke gemeente dezelfde orde van dienst, die gezamenlijk is voorbereid. Zo geven we vorm aan onze onderlinge verbonden- heid van de gemeentes in de regio.

Zondag 10, 17 en 24 februari om 10:00 uur in De Regenboog

Informatie: Pieter Flach, tel.: 040 – 284 2052