Kerkdiensten per maand


I.v.m. de coronacrisis zijn sinds 15 maart 2020 de reguliere vieringen gestopt in De Regenboog. Gedurende de lockdown zijn kerkbezoekers niet toegestaan. Wel is er elke week een livestream uitzending via internet. U kunt daar komen via de pagina Verbinding van deze site (zie hieronder). 

Verbinding – alle links voor de komende kerkdienst

zondag 13 mei, 10:00 uur
Hemelvaartsdag
pastor Werner v.d. Wouw
collecte: Ned. Bijbel Genootschap

zondag 16 mei, 10:00 uur
Eredienst
pastoraal werker Jos Deckers
collecte: diaconaal werk Nuenen

zondag 23 mei, 10:00 uur
Pinksteren
kerkelijk werker Pieter Flach
collecte: Pinksterzending

*) voor vragen en problemen over de verbinding: pubcom@pgn-nuenen.nl