Kerkdiensten per maandVerbinding links voor de komende kerkdienst (Orde van dienst en Kerkdienst gemist)
Actueel – update pagina met de laatste corona afspraken

zondag 19 september, 10:00 uur
ds. Karin Seijdell
collecte: zending
koffieschenken: wijkteam Zuid

zondag 26 september, 11:00 uur?
ds. Marlies Schulz / pastores
Vredeszondag in de H. Clemenskerk
collecte: Vredesweek PAX

zondag 3 oktober, 10:00 uur
ds. Marlies Schulz
Dienst van Schrift en Tafel
Collecte: Kerk en Israël
Koffieschenken: Refeling/Vallestap

zondag 3 oktober, 19:30 uur
Van Goghkerkje
Taizé-vesper
Collecte: Wilde Ganzen

zondag 10 oktober, 10:00 uur
Kerkelijk werker Pieter Flach
Kindernevendienst
Collecte: kerstpakkettenactie
Koffieschenken: groep Hoefblad

*) voor vragen en problemen over de verbinding: pubcom@pgn-nuenen.nl