Kerkdiensten per maand


zondag 12 juni, 10:00 uur in De Regenboog
ds. Marlies Schulz
Open Spreekstoeldienst met Joris Luyendijk
collecte: Vluchtelingen in de knel
koffieschenken: wijkteam Lissevoort

zondag 19 juni, 10:00 uur in De Regenboog
kerkelijk werker Pieter Flach
collecte: Voedselbank Nuenen
koffieschenken: wijkteam Oost

zondag 26 juni, 10:00 uur in De Regenboog
ds. Marlies Schulz
dienst van Schrift en Tafel
collecte: ZWO, Syrië
koffieschenken: Diaconie/ZWO