Peter van Overbruggen


Drs. Peter van Overbruggen is in 1947 in Nuenen geboren. Na zijn gymnasiumopleiding studeerde hij theologie en Nederlandse taal- en letterkunde aan de Universiteit van Nijmegen. In 1973 begon hij als neerlandicus aan het Augustinianum te Eindhoven, waar hij vanaf 1985 conrector en later ook plaatsvervangend rector was. In 1998 stelde hij bij het honderdjarig bestaan van zijn school een herdenkingsboek samen. Hij is onder meer actief als schrijver en redacteur van literair-historische artikelen voor diverse tijdschriften.