Pelgrimage naar het Licht


Paasnacht, nacht van 20 / 21 april

Het is weer bijna Pasen. Terwijl de lente om ons heen ontluikt vieren Christenen het Paasfeest. De verrijzenis van Christus betekent voor ons dat zowel het leven als Gods trouw sterker zijn dan de dood.

Sinds 1994 wordt in de Paasnacht een nachtelijke wake gewandeld langs kerken en kapellen in en om Nuenen, Gerwen en Nederwetten. Ook dit jaar wordt deze tocht weer gelopen.

Opgeven bij:

Suus Lier                   040-787 0532 s.lier@onsnet.nu

Tietie Ekkel               040-283 4869 tietie@ekkel.com

Het thema dit jaar is: Licht om te zien

Door de stille, donkere, soms maanbeschenen Paasnacht (Pasen valt altijd in de week na volle maan) lopen we naar het licht van Paasmorgen. We dragen een lantaarn met ons mee met daarin het licht dat in de Paaswake ontstoken is aan de nieuwe Paaskaars. Bij verschillende kerken en kapellen onderweg stoppen we om een tekst te lezen of een lied te zingen. Bij enkele van deze halteplaatsen wordt ook voor de inwendige mens gezorgd. Deze pelgrimage is een  oecumenisch initiatief van de gezamenlijke kerken in Nuenen, maar staat open voor iedereen die wil wandelen en bezinnen tegelijk.

Als afsluiting wordt het licht dat we de hele Paasnacht meegedragen hebben, bij het begin van kerkdienst op de Paasmorgen de Regenboog binnengedragen om daarmee de Paaskaars daar opnieuw te ontsteken.

21.30 uur           Paaswake in de H. Clemenskerk aan het Park te Nuenen

22.00 uur           Paaswake in De Regenboog, Sportlaan 5 in Nuenen

De tocht begint met:

0.00 uur             Kort liturgisch moment in de H. Clemenskerk

Daarna is de route:

A . 0.15 uur              Vertrek vanaf de H. Clemenskerk

B . 0.45 uur              St. Clemenskerk te Gerwen

C . 02.00 uur           Kapel en Kruisweg te Hooidonk

D . 02.45 uur           St. Lambertuskerk te Nederwetten

E . 04.10 uur           Kruisbeeld, hoek Boord/Vorsterdijk

F . 05.00 uur           St. Antoniuskapel te Eeneind

G . 06.10 uur           Van Goghkerkje te Nuenen

H . 07.00 uur           Begraafplaats ‘De Roosdoncken’ aan de Broekdijk

I . 07.45 uur           Paasontbijt in kerkelijk centrum ‘De Regenboog’, Sportlaan 5 in Nuenen.

Op elk punt van de route kan er aangesloten worden. De aangegeven tijden zijn bij benadering. Deelname is gratis. Wel is opgave noodzakelijk i.v.m. de voorbereidingen van het Paasontbijt.

Opgave en informatie:

Suus Lier                   040-787 0532 s.lier@onsnet.nu

Tietie Ekkel               040-283 4869 tietie@ekkel.com