Op 4 en 5 april de jaarlijkse Paasnachtwandeling !


201500932 PGN poster paasnachtwandeling
Licht maakt levend

Het is weer bijna Pasen. Terwijl de lente om ons heen ontluikt vieren Christenen het Paasfeest. De verrijzenis van Christus betekent voor ons dat zowel het leven als Gods trouw sterker zijn dan de dood.
Sinds 1994 wordt in de Paasnacht een nachtelijke wake gewandeld langs kerken en kapellen in en om Nuenen, Gerwen en Nederwetten. Ook dit jaar wordt deze tocht weer gehouden.

Het thema is dit jaar: “Licht maakt levend”.

Door de stille, donkere, soms maanbeschenen Paasnacht (Pasen valt altijd in de week na volle maan) lopen we naar het licht van Paasmorgen. We dragen een lantaarn met ons mee met daarin het licht dat in de Paaswake ontstoken is aan de nieuwe Paaskaars. Bij verschillende kerken en kapellen onderweg stoppen we om een tekst te lezen of een lied te zingen. Bij enkele van deze halteplaatsen wordt ook voor de inwendige mens gezorgd. Deze pelgrimage is een oecumenisch initiatief van de gezamenlijke kerken in Nuenen, maar staat open voor iedereen die wil wandelen en bezinnen tegelijk.

Als afsluiting wordt het licht dat we de hele Paasnacht meegedragen hebben, bij het begin van kerkdienst op de Paasmorgen de Regenboog binnengedragen om daarmee de Paaskaars daar opnieuw te ontsteken.

21.30 uur Paaswake in de H. Clemenskerk aan het Park te Nuenen
21.30 uur Paaswake in De Regenboog, Sportlaan 5 in Nuenen

De tocht begint met:

0.00 uur Korte viering in de H. Clemenskerk

Daarna is de route:
00.15 uur Vertrek vanaf de H. Clemenskerk
00.45 uur St. Clemenskerk te Gerwen
02.00 uur Kapel en Kruisweg te Hooidonk
02.45 uur St. Lambertuskerk te Nederwetten
04.15 uur Kruisbeeld, hoek Boord/Vorsterdijk
05.00 uur St. Antoniuskapel te Eeneind
06.00 uur Van Goghkerkje te Nuenen
07.00 uur Begraafplaats ‘De Roosdoncken’ aan de Broekdijk
07.45 uur Paasontbijt in kerkelijk centrum ‘De Regenboog’, Sportlaan 5 in Nuenen.

Op elk punt van de route kan er aangesloten worden. De aangegeven tijden zijn bij benadering. Deelname is gratis. Wel is opgave noodzakelijk i.v.m. de voorbereidingen van het Paasontbijt.

Opgave en informatie:
Martien Habraken 040-283 46 54, m.habraken02@onsnet.nu
Tietie Ekkel 040-283 4869, tietie@ekkel.com.