Ontmoeten


Gespreksbijeenkomsten rond geloof, cultuur en maatschappij

Gesprekskring 57+ (Geloof en Cultuur)

De deelnemers ontmoeten elkaar op een maandelijkse bijeenkomst rond de kof- fietafel op de tweede vrijdag van de maand. Aansluitend wordt dan door één van de deelnemers of een gast een onderwerp uit een breed spectrum van belang- stelling ingeleid en samen besproken. Een ander programma, bijvoorbeeld een excursie, is ook mogelijk. De deelnemers ontvangen maandelijks de agenda. Ook incidentele belangstellenden zijn welkom.

Tijd: 10:00 – ca. 11:30
Plaats: De Regenboog
Info: Betty Algera
Tel. 040 – 283 3112
E-mail: b.algeradevries@gmail.com

Open Deur gespreksochtend

Een maandelijkse bijeenkomst op donderdagochtend rond het oecumenisch maandblad Open Deur. Ieder nummer heeft een ander thema. We lezen gezamenlijk één of meerdere artikelen die we vervolgens bespreken onder leiding van Mieke Hendrickx of ds. Christien Crouwel. Na afloop kan het tijdschrift worden meegenomen. Incidenteel deelnemen is mogelijk en nieuwe deelnemers zijn van harte welkom!

 

Tijd: 9.45 – 11.15 uur
Plaats: De Regenboog
Info: Mieke Hendrickx
Tel. 040 – 283 9473
E-mail: p.hendrickx@onsnet.nu

Relikwido

Avonden die er toe doen: boeien, binden, betrekken van leeftijdsgenoten door het deelnemen aan plezierige avonden met diepgang, waarin ook veel ruimte is voor gezelligheid. Dit wordt bereikt door het bespreken van actuele thema’s en vraagstukken die de deelnemers zelf kunnen aanreiken en die hen bezighouden. Ben je/voel je je tussen de 39 en 59 en wil je meedoen neem dan contact op met Anjo Lourens.

Data:
Plaats: Bij iemand thuis. Wordt per keer bekend gemaakt
Info: Karel van der Grinten of Anjo lourens

Tel: 06 – 532 28968 en 040 – 284 0552 E-mail: kgrinten@plex.nl en lourens@onsnet.nu

Gesprekskring Geloof & Leven

“Ik ga regelmatig op zondag naar de kerk maar ik spreek zelden met anderen over mijn geloof en hoe dat vorm krijgt in mijn dagelijks leven.” Voor de vijfde keer start er dit seizoen een kring voor mensen die met elkaar in gesprek willen gaan over de verbinding van geloof en leven. Kunnen oude bijbelteksten mijn leven zin en richting geven? ‘Evangelie’ betekent: goed nieuws. Maar heeft het goede nieuws van gisteren mij vandaag nog iets te zeggen?

We bespreken deze vragen aan de hand van het boekje Doorns Evangelie. Marcus opnieuw dat 52 hoofdstukjes van verschillende schrijvers bevat. Elk hoofdstukje bevat twee commentaren: een bondige uitleg en een persoonlijke interpretatie met af en toe een knipoog.
Onder redactie van Alida Groeneveld. Uitgeverij Kok, Kampen, 2014. Dit boekje dient aangeschaft te worden
(€ 14,99).

Data:

Tijd: 20.00 – 22.00 uur Plaats: De Regenboog

Info: Tel. E-mail:

Pastor Jos Deckers en ds. Christien Crouwel 040 – 283 9473 of 040 – 787 8383 j.deckers@onsnet.nu

Open Huis

Op donderdagochtend tussen 10.00 en 12.00 uur is iedereen van harte welkom om het Open Huis te bezoeken. Onder het genot van een kopje koffie of thee is er de mogelijkheid om elkaar te ontmoeten, een praatje te maken of gewoon gezellig bij elkaar zijn. Er is altijd een gastvrouw of gastheer aanwezig. Wij begroeten u graag.

29.

Iedere donderdagochtend 10.00 – 12.00 uur
Ontmoetingsruimte van De Regenboog
Telefoon: 040 – 284 2162

E-mail:anneke.zweers@onsnet.nu

Samen aan tafel

Vanaf dit seizoen op de laatste dinsdag van de maand kan ieder die dat wil aanschuiven voor een warme maaltijd in de Regenboog. Het gaat bij de maaltijd om drie dingen: gezelligheid, ontmoeting en gemak. Daarom is iedereen welkom: (echt)paren, alleenstaanden, gezinnen, ouderen, jongeren, werkenden, vrijwilli- gers en iedereen daar tussenin. Wanneer u wilt helpen met koken of tafel dekken kunt u dat aangeven bij de aanmelding.

Vanaf 18.00 uur is de deur open, om 18.15 uur wordt de maaltijd geopend, die we om 19.15 uur afronden met koffie of thee. Om 19.30 uur ruimen we op en kan iedereen weer zijn of haar weg gaan.

Data:

Tijd: 18.00 uur tot 19.30 uur
Plaats: De Regenboog
Kosten: € 3,50 voor volwassenen, € 1,50 voor kinderen tot en met 12 jaar.
Aanmelding: vóór de voorafgaande zaterdag 12.00 uur bij Inge Huizing of Hetty Postema.
Tel. 040 – 283 4312 of 040 – 284 6010

E-mail: samenaantafel@pgn-nuenen.nl

EN VERDER…

Ouderenmiddagen

Het doel van de ouderenmiddag is ontmoeting en bespreking van een thema of onderwerp op een interactieve manier. Het seizoen start met een uitstapje en rond Kerstmis en Pasen vindt er een speciale viering plaats. De middagen en vieringen worden geleid door Christien Crouwel, Pieter Flach of Dieuwertje Kaper.

Data:

Plaats: Ontmoetingsruimte van De Regenboog
Info: Hetty Postema
Telefoon:
E-mail:g.postema@onsnet.nu

Oecumenische Werkgroep Rouwbegeleiding

De Werkgroep verzorgt – op verzoek van de pastores van de kerken in Nuenen, Gerwen en Nederwetten – individuele gesprekken aan mensen die een partner verloren hebben. Ook wordt ondersteuning aangeboden door middel van tweemaandelijkse brieven gedurende twee jaar.

De Werkgroep organiseert in de periode oktober – januari een lotgenotenge- spreksgroep, gericht op partnerverlies. Deze groep komt gedurende 5 à 6 keer bijeen op vrijdagochtenden.
De data van deze ochtenden worden in overleg met de deelnemers vastgesteld. Ook niet-kerkelijk gebonden deelnemers zijn van harte welkom. De data van de bijeenkomsten worden in de plaatselijke huis-aan-huisbladen aangekondigd. Aan het begin van het seizoen is er een algemene informatieochtend voor belangstellenden.

Data: informatieochtend:
Tijd: 9.30 – 11.30 uur
Plaats: De Regenboog
Info: Janni Groot-Baart

Telefoon: 040 – 283 3234
E-mail: groot.baart@onsnet.nu