Christien Crouwel nieuwe secretaris Raad van Kerken Nederland


Zoals u misschien inmiddels vernomen hebt, is onze vorige predikant ds. Christien Crouwel sinds 1 januari Algemeen Secretaris van de Raad van Kerken Nederland.

Daar zal ze het geloofsgesprek tussen de 18 aangesloten kerken helpen bevorderen. Bovendien zal ze de stem van de kerken in het maatschappelijk debat laten klinken, als het gaat om bijvoorbeeld armoede, vluchtelingen, tweedeling of kinderpardon.

Aanstaande zondag, 13 januari, is ze te gast bij Annemiek Schrijver in het KRO-NCRV radioprogramma Zin in Weekend, dat live uitgezonden wordt tussen 18:00 en 19:00 uur op Radio 5. 

Vrijdag 18 januari zal Christien Crouwel voorgesteld worden tijdens de oecumenelezing, die de Raad van Kerken ieder jaar organiseert aan de vooravond van de Week van Gebed.

Deze oecumenelezing zal gehouden worden door prof.dr. Frits de Lange en wordt besloten met een korte vesper en nieuwjaarsborrel. Het thema van de lezing sluit aan bij het thema van de Wereldraad van Kerken: ‘Een Pelgrimage van Gerechtigheid en Vrede’.

U bent van harte uitgenodigd bij deze middag aanwezig te zijn. Er zijn nog plaatsen!

Datum:​ Vrijdag 18 januari
Tijd: ​​15:00 uur
Plaats: Geertekerk, Geertekerkhof 23, Utrecht
Aanmelding:rvk@raadvankerken.nl
Kosten: €15,00 (studenten gratis) ​​te voldoen bij de ingang van de kerk
Info: ​​raadvankerken.nl en flyers in de informatiekast in De Regenboog