Nuenen geeft warmte


Door een sterke stijging van de energieprijzen en de hoge inflatie wordt het dagelijks leven flink duurder. Wie een goed inkomen heeft, kan dat wel opvangen. Maar mensen met de laagste inkomens komen al in de problemen als zij hun vaste lasten willen betalen. Daarom organiseren de kerken van Nuenen de actie ‘Nuenen geeft warmte’. Want wij geloven in verbondenheid tussen mensen, juist nu!

Voor wie is deze actie bedoeld?

De actie richt zich op alle inwoners van Nuenen, Gerwen en Nederwetten. Wie er warm bijzit, vragen wij om een gift om zo een fonds te vullen: Het warmtefonds. Zij die het momenteel moeilijk hebben, kunnen hieruit een bijdrage ontvangen.
Onze uitnodiging om te geven geldt natuurlijk ook voor alle Nuenense bedrijven, organisaties en stichtingen die deze actie een warm hart toedragen. Heeft u ruimte om deze actie tot een succes te maken? De gemeente Nuenen geeft uitdrukkelijk haar steun en medewerking aan deze actie en beveelt die van harte aan!

Hoe werkt de actie?

 • Inwoners die al via de gemeente inkomensondersteuning krijgen, worden door de gemeente op deze actie gewezen en krijgen een aanvraagformulier toegestuurd.
 • Huishoudens tot 120% van het bestaansminimum kunnen ook zelf aanvraag doen via nuenengeeftwarmte@onsnet.nu
 • 100% van de giften gaat naar de ontvangers
 • De giften worden verstrekt in de vorm van tegoedbonnen voor deelnemendeNuenense supermarkten: Albert Heijn, Jumbo en Jan LindersWilt u doneren aan het warmtefonds?

  Scan dan onderstaande QR-code of maak een bijdrage over op

  NL58 RABO 0137 4063 98

  ten name van Diaconie PGN, onder vermelding van ‘Nuenen geeft warmte’.
  De diaconie heeft een ANBI-status. Uw bijdrage is dus aftrekbaar van de belasting.

  De inzamelingsactie loopt van 3 februari tot en met 14 maart 2022. De supermarktbonnen worden verdeeld vanaf eind maart.

  Wilt u zelf een bijdrage uit het warmtefonds ontvangen?

  Stuur dan een e-mail naar nuenengeeftwarmte@onsnet.nu. U krijgt dan een aanvraagformulier toegestuurd.

 

                      page2image3465760      page2image3465344            page2image3464096          page2image3463472page2image3465552  page2image3465968

Actiefilm