Niemand Uitgezonderd


Hoe gaan we als kerk om met angst en afweer tegenover vluchtelingen en migranten?

De (nood)opvang van vluchtelingen leidt op een aantal plaatsen tot spanningen, het meest manifest in fasen van besluitvorming over lokale opvang. In ons dorp of onze stad, maar ook binnen de kerk kunnen we daarmee te maken krijgen. 

Veel kerkelijke gemeenten zetten zich met vrijwilligers in voor opvang, contacten ed. De inzet komt voort uit persoonlijk en gezamenlijk geloof en menselijke bewogenheid.

Wij krijgen signalen dat gelovigen wegens hun inzet daarop aangekeken worden en zich aangevallen voelen en worden. Maar er zijn ook signalen dat mensen hun zorgen niet meer durven uiten, bang om in het kamp van Pegida te worden gedrukt.

Hoe gaan we als kerk, maar ook persoonlijk, om met sociale en culturele spanningen, angst en afweer tegenover vluchtelingen, migranten, en andere nieuwkomers? Kan de kerk ook een plek zijn waar aandacht is voor zorgen, angsten, weerstand van buurtbewoners?

Is het mogelijk om de kerk in de lokale omgeving een belangenvrije tafel te laten zijn waar de diversiteit van ervaringen en vragen gedeeld kan worden? Een belangenvrije plek die helend kan werken in de lokale sociale omgeving?

 

Wij zouden u willen uitnodigen daarover met elkaar en ons in gesprek te gaan. U bent van harte welkom voor dit gesprek op vrijdagmiddag 24 juni in Utrecht.

Uitgenodigd zijn predikanten en vrijwilligers uit kerkelijke gemeenten waar spanningen zijn (geweest).

Op het programma staan:

 • Ervaringen en praktijksituaties delen
 • In gesprek over vragen als:
  • Hoe zijn we als kerk present in de veranderende samenleving?
  • Hoe verhouden we ons tot lokale en vluchtelingen-organisaties?
 • Mogelijkheden voor vervolg:
  • De belangeloze tafel
  • Mogelijke behoeften en ambities
 • Peilen wie op een concreet vervolg aanspreekbaar wil zijn. 

Thema: Oploop ‘Niemand uitgezonderd’
Datum: 24 juni 2016
Tijd: 13.30 -16.30 uur
Plaats: PLD, Joseph Haydenlaan 2, Utrecht.

Graag horen wij van u of u hier aan mee wilt doen, liefst voor 10 juni, per mail bij a.de.vos@pkn.nl . info: 06 15908556

Nelleke Drop, Burret Olde, Geesje Werkman en Atie de Vos
Protestantse Kerk Nederland en Kerk in Actie