Moeder en dochter helpen vluchtelingen op Lesbos


Vluchtelingen helpen op het eiland Lesbos

Ondersteun het project van Anneke en Lianne Geerts 

Zoals u misschien al gehoord heeft, gaan Anneke Geerts en haar dochter Lianne in de week van 13 t/m 21 oktober naar Lesbos om hulp te verlenen aan vluchtelingen in het kamp Kara Tepe. Wie in dagblad Trouw van afgelopen maandag heeft gelezen hoe het er aan toe gaat in het kamp Moria, slaat de schrik om het hart. Een dag later stond er bovendien nog een even aangrijpend stuk in de krant over de noodzaak van evacuatie van kinderen uit de kampen.  In Kara Tepe is de situatie weliswaar minder schrijnend maar hulp is niet minder noodzakelijk. We wensen Anneke en Lianne heel veel sterkte en Gods zegen bij hun werkzaamheden in Kara Tepe.

Als diaconie willen we het werk van de organisatie “Because We Carry” van harte ondersteunen. Anneke en Lianne gaan namelijk via deze organisatie naar Lesbos.

Als u hen wilt ondersteunen, dan kan dat door een gift over te maken op rekening:

NL03 INGB 0005 1668 65
t.n.v.  Diaconie Protestantse Gemeente Nuenen
onder vermelding van: Lesbos.

De diaconie zorgt er dan voor dat het totale bedrag terecht komt bij het project van Anneke en Lianne. En u kunt uw gift dan eventueel aftrekken in de belastingaangifte.

In de kerkdienst van aanstaande zondag zal Anneke het een en ander nog persoonlijk toelichten en de collecte van deze dienst wordt ook aan dit project toegekend.

 

Namens de diaconie,

Bas Smouter
voorzitter