Lezen-0


Leven van Verwondering

Het jaarthema van de Nuenense kerken voor het seizoen 2015-2016 luidt: Leven van verwondering
Dit seizoensthema is een uitnodiging om ons te laten verrassen!

De dingen die we verwachten en die ons bekend zijn, roepen geen verwondering op. Vroeger misschien wel, maar nu niet meer. Je rekent er inmiddels op, of ziet ze als mogelijkheden die zich opnieuw zouden kunnen voordoen. Met andere woorden: ze zijn vanzelfsprekend geworden. Verwondering hoort bij iets wat we niet als gewoon ervaren. Iets wat prikkelt om verder te kijken, of ons op het andere been zet: Zie ik echt wat ik zie? Wat overkomt me nou? Verwondering ontstaat als we blij verrast worden, als we ontroerd raken door iets moois of als ons meer toevalt dan waarop we hadden durven rekenen.

In de kerk kan verwondering aanzetten tot zingen, zoals in lied ‘Zingt voor de Heer een nieuw gezang’:

Zingt voor de Heer een nieuw gezang!
Hij laaft u heel uw leven lang
met water uit de harde steen.
Het is vol wonderen om u heen.

Hij gaat u voor in wolk en vuur,
gunt aan uw leven rust en duur
en geeft het zin en samenhang.
Zingt dan de Heer een nieuw gezang!

Een lied van uw verwondering
dat nòg uw naam niet onderging,
maar weer opnieuw geboren is
uit water en uit duisternis.

(Willem Barnard, Liedboek nr. 655, GvL 564)

In dit lied roept die verwondering dankbaarheid op, want er bleek ruimte en mogelijkheid om te leven waar je dat niet zomaar zou verwachten. De beelden in de tekst roepen de weerbarstige tocht van het volk Israël door de woestijn in herinnering. Wie had gedacht daar ooit levend doorheen te komen?

Leven van verwondering is open staan voor het onverwachte en het ongedachte. Is verder kijken dan wat gewoon voorhanden is. En je daardoor laten raken.
We laten ons graag verrassen in ons komende seizoen!

ds. Christien CrouwelPlaatje algemeen glas-in-lood