Landelijke enquête PKN


De PKN heeft een landelijke enquête uitgeschreven voor al haar leden. Welke kant willen we op met de kerk de komende jaren? Hoe ziet de kerk er in 2025 uit?

Wilt u meedenken over de toekomst van de Protestantse Kerk? Laat uw mening horen en vul de vragenlijst in op: www.protestantsekerk.nl/kerk2025.

Hebt u geen computer met internet of hebt u hulp nodig bij het invullen? Geen probleem. Kom op donderdag 5 maart of 12 maart naar het Open Huis in de Regenboog. Daar zit van 10 tot 12 uur iemand met een computer klaar die u kan helpen met invullen. U kunt ook Inge Huizing bellen: 040-2834312.

Windhaan2