Kerstpakkettenactie


   Kerstpakkettenactie “Nuenenaren voor Nuenenaren”:
zaterdag a.s. ( 10 december)

Op zaterdag 10 december 2022 zal de Kerstpakkettenactie “Nuenenaren voor Nuenenaren” plaatsvinden in alle supermarkten in Nuenen.
Voor velen een welbekende actie waarin het winkelend publiek gevraagd wordt om extra boodschappen te kopen waar voedselpakketten van samengesteld worden voor dorpsgenoten die wat extra’s kunnen gebruiken. Zeker in de feestdagen en in deze dure tijd.  Ontzettend fijn dat alle supermarkten dit jaar weer mee zullen doen, zo kunnen we zo veel mogelijk mensen bereiken. De pakketten gaan naar gezinnen voor wie de inhoud financieel gezien zeer welkom is en vaak ook ruim na kerst nog van deze producten een maaltijd kunnen samenstellen. Daarnaast worden er ook aandachtspakketjes en rouwpakketjes verzorgd voor hen die een zeer moeilijk jaar achter de rug hebben. De inhoud van deze pakketjes bestaat uit een gesponsorde kleine verrassing.Een hartverwarmende actie, des te meer doordat dit door vele Nuenenaren ondersteund wordt en al 23 jaar georganiseerd wordt door een enthousiast team vrijwilligers. Vele kleine gebaren, maken samen een waardevol pakket, in meerdere betekenissen van het woord. Komt u ook winkelen op zaterdag 10 december aanstaande? We zien u graag!

Mocht u niet in de gelegenheid zijn om naar de winkel te komen maar wel willen bijdragen aan deze actie, dan is uw financiële gift ook zeer welkom op NL03 INGB 0005.166.865 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente o.v.v. Kerstpakkettenactie.