Kerkbalans 2023


De actie Kerkbalans is gestart. Aan alle leden is een brief of een email gestuurd met de vraag om de jaarlijkse bijdrage. U kunt die bijdrage invullen op het formulier dat bij de brief zit of op het online formulier waarvan de link in de email staat.

Mocht u formulier of email kwijt geraakt zijn of nooit ontvangen hebben, ga dan naar het online-formulier kerkbalans en vul het in. Uw bijdrage wordt enorm gewaardeerd!

Hebt u vragen over de kerkbalans, mail naar Sonja de Jong: kerkbalans.pgn.nuenen@gmail.com