Kerkbalans 2019


Nu de actie Kerkbalans ten einde loopt, informeren we u graag over de resultaten tot nu toe. Voor het eerst werden dit jaar 125 adressen benaderd via e-mail. Daarnaast kregen 330 adressen de traditionele papieren brief met toezeggingsfolder in de brievenbus.

Inmiddels is al van 87% een toezegging ontvangen, mede door de grote inzet van de contactpersonen. Mocht u uw toezegging nog niet kenbaar gemaakt hebben, dan nodigen wij u van harte uit om dat alsnog te doen. Dat voorkomt dat de contactpersonen u hierover opnieuw gaan benaderen.

In de begroting voor 2019 is voor de vrijwillige bijdragen van de leden een bedrag opgenomen van € 137.000, waarvan nu € 131.000 is toegezegd. We danken u hier hartelijk voor. Al enige jaren neemt het totaal van de vrijwillige bijdragen af, vooral doordat leden overlijden, en het lukt niet om de kosten voor beheer en salarissen overeenkomstig te reduceren. We teren helaas enigszins in, en ook daarom hopen we de resterende € 6.000 alsnog te mogen ontvangen via de nog openstaande toezeggingen.

Op zich is het deel van de actie Kerkbalans dat via e-mail ging goed verlopen, al bleek dat het retourneren van het formulier via een antwoord e-mail hier en daar voor problemen zorgde. Inmiddels is dit proces geëvalueerd in de werkgroep en zijn verbeteringen voorgesteld voor volgend jaar, zodat deze werkwijze voor nog meer leden hanteerbaar wordt. Dat scheelt de wijkcontactpersonen veel werk, al doen ze dat met liefde, en leden die liever de papieren versie in de bus ontvangen kunnen hier blijvend op rekenen.

Namens het College van kerkrentmeesters,

Albert Zweers (aj.zweers@kpnmail.nl)