Gesprekskring Geloof & Leven


 

Gesprekskring Geloof & Leven

 Jaar in jaar uit mag de gesprekskring Geloof & Leven zich verheugen in belangstelling van zowel oude als nieuwe deelnemers. Komend seizoen is er weer plaats voor nieuwe deelnemers. Op deze avonden bespreken we met elkaar, zoals de naam al aangeeft, onderwerpen die te maken hebben met ons geloof en met ons leven. In de geanimeerde gesprekken blijken die twee terreinen dichter bij elkaar te liggen dan we denken. Hoe we geloven beïnvloedt de manier waarop we in de wereld staan. En andersom kleurt het leven ons geloof (ongeloof of twijfel….).

Dit seizoen willen we ons buigen over het boek Reset. Geloofscursus voor zoekers naar nieuwe geloofstaal. Het is geschreven door ds. Corine Beeuwkes-van Ede, predikant in Helmond. Door gemeenteleden werd zij uitgedaagd een nieuwe geloofstaal te formuleren voor hen die met oude antwoorden niet meer uit de voeten kunnen maar ook hun geloof niet vaarwel willen zeggen. De weerslag van die gesprekken en van haar studie vinden we in dit boek. Het biedt een goed uitgangspunt om zelf woorden te vinden voor onze eigen manier van geloven. We kunnen de schijfster voor een van de bijeenkomsten uitnodigen om ook met haar zelf in gesprek te gaan.

Het boek kost € 15 en kunnen we gezamenlijk bestellen via de Protestantse Gemeente in Helmond. We vragen u zich tevoren aan te melden, dan kunnen we de boeken al bestellen. Later aansluiten is altijd mogelijk.

 

Data:                12 september, 17 oktober, 14 november en 12 december 2018; 9 januari, 13 februari, 13 maart en 10 april 2019

Tijd:                 20.00 – 22.00 uur

Plaats:             De Regenboog

Info:                pastoraal werker Jos Deckers

Tel.:                 040 – 284 5855

E-mail:            j.deckers@onsnet.nu