Gemeenteberaad over beoogde nieuwe predikant


Beste gemeenteleden,

Verheugd mogen wij u uitnodigen voor een gemeenteberaad betreffende het beroepen van een nieuwe predikant.

Deze bijeenkomst wordt zondag 30 september a.s. gehouden om 12:00 uur, in De Regenboog, dus na de koffie na de kerkdienst! (Dit tijdstip is gekozen omdat Cantabile die ochtend in Stiphout optreedt.)

De beroepingscommissie zal verslag doen van het traject dat zij doorlopen heeft. Zij zal de naam van de predikant bekend maken die ze aan de kerkenraad heeft voorgedragen.   

Wij hopen dat u allen aanwezig zult zijn!

Met vriendelijke groet,

Namens de kerkenraad
Anjo Lourens, voorzitter
Mieke Hendrickx, scriba