F.A.Q.


Antwoorden op veel gestelde vragen:

 

Ik wil me abonneren op de PGN Nieuwsbrief, hoe doe ik dat?
Klik op de volgende link: aanmelden nieuwsbrief.

Maakt de Protestantse Gemeente Nuenen deel uit van de PKN? (Protestantse Kerk Nederland)
Ja wij maken daar deel van uit.

Ik wil me inschrijven als lid van de Protestantse Gemeente Nuenen, hoe doe ik dat?
Stuurt u dit Inschrijfformulier naar het kerkelijk bureau.

Wij willen ons kind laten dopen, wat moeten wij doen?
Neemt u contact op met de kerkelijk werker Pieter Flach. Op enkele zondagen in het jaar is er gelegenheid kinderen te laten dopen. Ter voorbereiding op deze doopviering vindt een aantal gesprekken plaats tussen het dooppastoraat, predikant en doopouders. Voor informatie over het dooppastoraat kunt u contact opnemen met Margriet Jonker of Lutske Cornelissen.

Ik wil graag contact met iemand van de kerk, hoe moet ik dat doen?
Via de hoofdmenu optie “contact” kunt u de betreffende contact gegevens vinden, van o.a. onze pastores.

Kan onze trouwdienst plaatsvinden in het Van Gogh kerkje?
Ja, u kunt hiervoor contact opnemen met Wilma Eveleens  (tel. 040 283 2652).  Voor de inhoud en de vorm van de viering kunt u contact opnemen met Ds. Marlies Schulz of met de kerkelijk werker Pieter Flach (zie pastores).

Kost het geld om lid te zijn van de kerk?
Van kerkleden wordt verwacht dat ze ieder jaar financieel aan onze kerk bijdragen. Van dit geld worden traktement en salarissen betaald en het onderhoud van het kerkgebouw. Voor meer informatie hierover kunt u contact opnemen met Sonja de Jong, tel.06 4492 8332.

Hoe kan ik Rond de Kerk bestellen?
Als u lid van onze kerk bent ontvangt u ‘Rond de Kerk’ automatisch. Een enkel los nummer is bij scriba Inge Huizing te verkrijgen, tel. 040 – 283 4312

Kan ik begraven worden op begraafplaats de Roosdoncken?
Neemt u hiervoor contact op met Ton Jansen of Helma de Waardt

Word je automatisch uitgeschreven als je verhuist?
De ledenadministratie van de PGN van Nuenen is gekoppeld aan het landelijke bestand van kerkleden. Dat bestand krijgt wijzigingen door van de burgerlijke stand. Dus als u gaat verhuizen naar een huis buiten Nuenen, dan wordt u automatisch uitgeschreven. Voor verdere vragen kunt u contact opnemen met het kerkelijk bureau van de Protestantse Gemeente Nuenen.

Wat doet de kerk voor jongeren?
Kijkt u op pagina Jeugd informatie over ons jeugd- en jongerenwerk staat. Voor verdere informatie, neem contact op met Hanneke Stuij of Pieter Flach.

Ik wil graag lid worden van een koor. Bij wie moet ik zijn?
Voor informatie over koren kunt u bellen of mailen met Ingrid de Graaff.

Waar kan ik met mijn problemen terecht?
U kunt contact opnemen met de predikant of kerkelijk werker  (zie pastores). Ook uw wijkcoördinator van het Pastoraat kan u behulpzaam zijn.

Doen kinderen mee met de maaltijdviering?
Ja, vanaf groep 4 van de basisschool worden zij hierop voorbereid. Vanaf groep 5 mogen zij dan hieraan deelnemen. U kunt hiervoor contact opnemen met de leiding van de kindernevendienst Hanneke Stuij

Waar kan ik de ANBI gegevens van de Protestantse Gemeente Nuenen vinden?
Deze gegemailto: i.stuij@kpnplanet.nlvens kunt u vinden via het hoofdmenu door ANBI te selecteren of hier te klikken.

Hoe kan ik de webmaster bereiken?
Voor technische en administratie vragen en klachten over de website kunt u terecht bij de webmaster.
Voor inhoudelijke kwesties kunt u terecht bij de webredactie.