Eredienst 16-7 met Ds. Marlies Schulz


Aanstaande zondag 16 juli zal Ds. Marlies Schulz voorgaan in deze dienst.

Het thema van deze dienst zal zijn: Wat komt op? Wie draagt vrucht?’.

Op deze pagina kunt u de Orde van Dienst vast bekijken.

De collecte in deze dienst kent als bestemming Noodhulp Lesbos speciaal voor de organisatie ‘Because we carry’.

Uw bijdrage kan worden overgemaakt op rekening nummer NL03INGB0005166865 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente o.v.v. Noodhulp Lesbos.

 

Voor meer informatie over het kunnen bijwonen van deze dienst via livestream klik hier.