Engelen


door Ds. Christien Crouwel 

Mijn voorganger Ad Wijlhuizen schreef ooit het lied ‘Als engelen bestaan’, op muziek gezet door Paul Weijmans.

‘Als engelen bestaan
licht-vleugel-mens van boven

ik zou op slag geloven
Een ladder zou ten hemel gaan

 

Als engelen bestaan’Een mooi lied met verwijzingen naar het bekende verhaal van aartsvader Jacob die in een droom het visioen krijgt van engelen die via een hemelladder opstijgen en afdalen.Toch riep het lied ook een kritische reactie op bij een van onze gemeenteleden: “Hoezo dat woordje ‘als’? Engelen bestaan! Daar hoeven we geen moment aan te twijfelen! Er zijn zoveel
mensen die ontmoetingen hebben gehad met engelen. En nog steeds!”Ik kan niet anders dan dit gemeentelid gelijk geven, al denk ik niet dat het lied dit wil weerspreken. Engelen bestaan. Niet alleen als wezens die de bijbel bevolken, als boodschappers van God. Niet alleen in de kunst, in talloze vormen afgebeeld, van mollige cherubijntjes tot machtige gestaltes. Niet alleen in de muziek (‘There must be an angel playing with my heart’). Ook niet alleen in overdrachtelijke zin bedoeld (‘Heb je thee voor mij gezet? Je bent een engel!’). Maar ook echt!In de loop van de jaren heb ik van meerdere mensen heel persoonlijke verhalen te horen gekregen waarin ze vertelden over hun ervaringen met engelen, die hen gevraagd of ongevraagd hielpen, troostten of waarschuwden. Dat varieerde van het horen van een onverklaarbare stem, het voelen van een aanraking, maar soms ook het zien van een lichtgestalte. In al die heel verschillende verhalen, van heel verschillende mensen, kwam er één ding overeen: de ervaring was altijd helpend en helend. Soms was de ervaring eenmalig. Vaker volgde op een ervaring een tweede of derde. Alsof met het eerste contact er een soort gevoeligheid ontstond die volgende ‘ontmoetingen’ makkelijker mogelijk maakten.Enkele van deze verhalen hoorde ik meer dan 20 jaar geleden. Omdat het me interesseerde zocht ik naar meer informatie hierover, maar die was in die tijd nauwelijks te vinden. Inmiddels is dat anders. Er zijn de laatste jaren veel boeken verschenen waarin dergelijke ervaringen worden beschreven. Ook op internet zijn er talloze websites te vinden die hieraan gewijd zijn. Een bekende auteur op dat gebied is bijvoorbeeld de Ierse Lorna Byrne, die met haar bestseller ‘Engelen in mijn haar’ wereldwijd miljoenen lezers bereikte en die de gave heeft engelen net zo duidelijk te horen, zien en voelen als ze mensen waarneemt. Ze gebruikt die gave om de boodschappen van deze engelen, die niet alleen voor enkelingen maar grotendeels ook voor alle mensen bestemd zijn, te vertalen en door te geven, als een eigentijdse profeet.We kunnen dus stellen dat engelen inmiddels ‘en vogue’ zijn. Maar dat wil nog niet zeggen dat we nu weten wat ze feitelijk zijn, en wat hun functie en rol is. Er valt nog een wereld te ontdekken…Dat is een van de redenen waarom we in de adventsperiode verschillende bijbelverhalen zullen lezen waarin engelen een rol spelen. Die verschillende verhalen laten iets zien van de verschillende ’taken’ van deze boodschappers van God: waarschuwen, bijstaan, aankondigen en natuurlijk Gods lof bezingen en liefde verkondigen! Zo hopen we meer te begrijpen van deze wezens die de geschiedenis door mensen hebben verwonderd, geïnspireerd èn bijgestaan. Daarnaast willen we zo mogelijk in een of twee kerkdiensten mensen het woord geven die een ‘engel-ervaring’ hebben gehad. Mocht u dat zijn en daar iets over willen vertellen, dan hoor ik het graag.Ik wens ieder een verwachtingsvolle advent toe en een vreugdevol kerstfeest!

Een reactie plaatsen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.