Coronavirus informatie


In reactie op de persconferentie van 12 maart en de nieuwe maatregelen van het RIVM, heeft de kerkenraad het volgende besloten:

  • De kerkdiensten gaan voorlopig niet door.
  • De doopdienst van 29 maart is tot nader order uitgesteld. 
  • Alle activiteiten tot 1 juni, waaraan meer dan 10 personen deelnemen worden eveneens geannuleerd.

Dit gaat dus verder dan de richtlijnen die het RIVM verlangt van alle organisaties in Nederland. We hebben dit besluit genomen omdat er voor Brabant aanvullende, verscherpte maatregelen worden verwacht vanuit de lokale veiligheidsregio’s. De Kerkenraad draagt de zorg voor alle gemeenteleden, waaronder ook veel kwetsbare ouderen. We hopen op uw begrip wat betreft deze ingrijpende maatregelen en wensen iedereen Gods zegen en een goede gezondheid!

Namens de kerkenraad,

Hans Laros