Corona


Door de corona-crisis kunnen helaas heel veel zaken geen doorgang vinden. Ook zijn de meeste activiteiten niet vooruit te plannen. Alle gegevens van deze website moeten derhalve altijd gecheckt worden op de actuele situatie!

Vanaf 9 augustus wordt het weer mogelijk – onder voorwaarden – de kerkdienst bij te wonen. Alleen wie de gezondheidsvragen positief kan beantwoorden en zich vooraf heeft aangemeld, kan de dienst bijwonen. Voorlopig wordt uitgegaan van 30 personen. Later wellicht op te schalen naar 60 personen.